weby pro nejsevernější čechy

Sudetská Němka z Kytlice shromažďovala v Bavorsku vzpomínky na domov. Nyní míří sbírka do českolipského muzea

Darování rozsáhlého souboru archivních materiálů Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě schválila rada města Waldkraiburg, které leží v německém Bavorsku. Právě tam po válce zamířila řada německých vysídlenců z Českolipska a okolí. Dar představuje rozsáhlou kolekci materiálů, týkajících se historie regionů České Lípy, Dubé a Nového Boru.

Rozhodnutí o darování předcházela několikaměsíční komunikace mezi městským archivem ve Waldkraiburgu, českolipským muzeem a Státním okresním archivem v České Lípě, a především několikaleté angažmá archiváře Michala Rádla a historika Tomáše Cidliny.

Jedná se o mimořádně cenný dar, který může pro badatele znamenat příležitost k doplnění bílých míst historie západní části Libereckého kraje. To, že se město Waldkraiburg rozhodlo darovat sbírku Vlastivědnému muzeu v České Lípě, je navíc znamením důvěry, že bude o sbírku dobře pečováno. Velmi si této důvěry vážím,“  uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Waldkraiburg po válce kromě Němců, kteří do Bavorska přišli ze Slezska a Východního Pruska, osídlili také obyvatelé České Lípy a Novoborska, Dubska, Mimoňska či Českokamenicka. Rodačka z Kytlice Erika Rantsch v novém domově začala sbírat materiály připomínající její původní domovinu – fotografie, pohlednice, korespondenci, osobní doklady a písemnosti se vztahem k České Lípě a okolí.

Sbírka se v průběhu let rozšiřovala a postupně se dostala do péče městského archiváře Konrada Kerna. Ze soukromé sbírky se stala postupem času sbírka spolková; později přešla do majetku města.

Erika Rahnsch po roce 1989 do původního domova často jezdila a usilovala o narovnání vztahů mez Čechy a Němci. Milovala Kytlici a navazovala přátelství s lidmi, kteří v ní žijí dnes. Byla vždy nápomocná lokálním historikům, archivářům a nadšencům do historie. Zemřela před dvěma lety.

Archiválie poputují do českolipského muzea na jaře. Po inventarizaci sbírku čeká digitalizace.

Tagy