weby pro nejsevernější čechy

Výstava 100 let ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě

Dobrý den, srdečně Vás zveme na novou výstavu 100 let ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, kterou se přihlásíme k letošnímu stému výročí založení Československé republiky.

Hlavním záměrem autorů výstavy, kurátora Tomáše Cidliny a grafika Pavla Krause, je zachytit měnící se vztah obyvatel Českolipska k československé a české státnosti v průběhu uplynulého století. Výstava zaznamenává i proměny česko-německých vztahů, které rovněž měly v uplynulém století velmi dramatický vývoj, otiskující se v dějinách i současnosti regionu.

Projekt 100 let byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje a VLS ČR, s.p.

Slavnostní vernisáž výstavy 100 let se koná ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 18 hodin, samotná výstava bude přístupná veřejnosti do 17. 11. 2018. Po celou dobu trvání výstavy se bude konat řada doprovodných akcí, o kterých Vás budeme informovat.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jana Jermanová Jakubská

Oddělení výstav a propagace

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Z výstavy 100 let bude mrazit

Výstavou nazvanou 100 let se Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě hlásí k oslavám letošního stého výročí založení Československé republiky. Autoři výstavy, kurátor Tomáš Cidlina a grafik Pavel Kraus, se tak přidávají k seriálu obdobně zaměřených akcí po celé republice. Slavnostní vernisáž výstavy 100 let se koná 10. 5. 2018 od 18 hodin, samotná výstava bude přístupná veřejnosti do 17. 11. 2018.

Hlavním záměrem výstavy 100 let je zachytit měnící se vztah obyvatel Českolipska k československé a české státnosti v průběhu uplynulého století. Stejně akcentovanou linií jsou proměny česko-německých vztahů, které rovněž měly v uplynulém století velmi dramatický vývoj, otiskující se v dějinách i současnosti regionu.

Objevují se zde tedy odkazy na vznik republiky, ale také na hospodářskou krizi, události z Mnichova 1938, německý zábor pohraničí i odsun původního obyvatelstva Českolipska po druhé světové válce. Další část je potom věnována poválečným událostem, kdy si Českolipsko a jeho nově přišlí obyvatelé hledali novou identitu. Přes únor 1948 a srpen 1968 se návštěvník dostane také k tématu uranové těžby, aby se na konci výstavy ocitl v kuchyni panelákového bytu. Poměrně náročný spád událostí prezentovaný jednotlivými tématy výstavy je místy rozředěn odpočinkovými zónami, ve kterých jsou umístěny projekce starých fotografií doplněné hudbou se vztahem k regionu.

Po celou dobu trvání výstavy se budou konat doprovodné akce. Do republikového hávu se oděje letošní Republiková muzejní noc, v létě budou v muzeu promítány filmy s tématem československé historie, na podzim proběhne historická konference a v předvečer vlastního výročí, 27. října, se v muzeu uskuteční v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica Koncert pro republiku, klavíristky Jitky Čechové.

Projekt 100 let byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje a VLS ČR, s.p.

Mgr. Tomáš Cidlina

historik novodobých dějin Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace Libereckého kraje

Tagy