weby pro nejsevernější čechy

Exkurze za křížovými cestami Šluknovska

V sobotu 12. května 2018 se uskutečnila další autobusová exkurze po křížových cestách v našem regionu.

Abych nemusel složitě nic vymýšlet, využiji text organizátora (rumburské Lorety), zveřejněný na FB:

Putování jsme začali v Loretě Rumburk prohlídkou kaple Svatých schodů a výstavy Obnova křížových cesta Šluknovska. Poté jsme si prohlédli křížovovu cestu v Království, na vrchu Jáchym a Anenském vrchu u Lobendavy a u kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. Poslední zastávkou byla křížová cesta ve Varnsdorfu u kostela sv. Karla Boromejského, kam jsme zavítali díky vstřícnosti ŘKF Varnsdorf. Viděli jsme křížové cesty znovuzrozené, po restaurování, v průběhu oprav i ty, co na důkladnou opravu čekají. Účastníci pohodoví, autobus luxusní, bouřky se nám vyhnuli, co víc si přát. Akce byla součástí výstavního projektu ->

Za sebe mohu doplnit, že tentokrát nebudu do textu vkládat odkazy na jednotlivé dávno zmapované křížové cesty. Jejich stav je v současnosti natolik jiný, že by to bylo spíš matoucí. Čeká mne důkladná aktualizace, jen mít čas. A úplně na konec – hanba mne fackovala u kostela bez věže. Po návštěvě míst, která se dočkala ne jednoduché a ne levné obnovy, leckdy spíše zmrtvýchvstání. A nám tu u jediné v regionu nepřístupné památky za plotem trousí mezi rozvalinami bobky ovce…

Rok 2016 ->

Tagy