weby pro nejsevernější čechy

Varnsdorfské kostely – poznejte bohatství vašeho kraje

Poněkud nečekaně se před začátkem prázdnin v nabídce Městské knihovny Varnsdorf ve spolupráci s Muzeem Varnsdorf (pobočky Oblastního muzea v Děčíně) ve středu 27. června 2018 objevila veřejná prezentace nové výstavy o varnsdorfské sakrální architektuře, která nepřímo navázala na nedávnou přednášku KPMV.

Výstava vznikla ve spolupráci Filozofické fakulty UJEP, Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a Muzea ve Varnsdorfu za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jedná se o pilotní projekt nového programu Poznejte bohatství vašeho kraje a kromě výstavních bannerů má i svou papírovou a on-line podobu. Bannery si bylo v úvodu akce možno prostudovat na terase knihovny, následovala přednáška s promítáním o 5 místních kostelech z úst autorů textů (za FF UJEP Martin Zubík, za muzeum Josef Rybánský).

Závěr pak patřil návštěvě nedalekého červeného kostela, který se (konečně) proměnil ve staveniště a probíhají v něm první větší záchranné akce před plánovaným osazením obnovených vitrážových oken.

Tagy