weby pro nejsevernější čechy

V Chemnitz se otvírá mimořádná výstava o dějinách česko-saských vztahů »SASKO ČECHY 7000. Láska, žal a vzdušné zámky«

Na den českého státního svátku, v pátek 28. září 2018, otvírá saské Státní muzeum archeologie v Chemnitz (SMAC) dlouho připravovanou mimořádnou výstavu o dějinách česko-saských vztahů. Nejdůležitější informace o výstavě »SASKO ČECHY 7000. Láska, žal a vzdušné zámky« najdete v naší tiskové zprávě, a to i včetně odkazu na český katalog k výstavě a fotografií.

MUZEUM ARCHEOLOGIE SMAC CHEMNITZ: 7000 LET SASKO-ČESKÝCH VZTAHŮ. MIMOŘÁDNÁ VÝSTAVA CELÁ V ČEŠTINĚ! | 28.9.2018 – 31.3.2019

Státní muzeum archeologie v Chemnitz (SMAC) pořádá od 28. září 2018 mimořádnou výstavu o dějinách česko-saských vztahů nazvanou »SASKO ČECHY 7000. Láska, žal a vzdušné zámky.« Výstava prezentuje zásadní objekty archeologie a kulturních dějin obou regionů a nabízí exkluzivní pohled na významné umělecké poklady Čech a Saska a jejich vztahy od doby kamenné po současnost.
Čechy a Sasko spojuje více než jen společná hranice. Rozmanité a dynamické dějiny vztahů obou regionů vypráví o vazbách, konfliktech i smíření, o lásce i sporu, o přátelství i vyloučení, ale také o vzdušných zámcích. Umožňuje pochopit, proč si jsou Sasko a Čechy na jedné straně tolik blízké a na druhé tolik vzdálené.
Výstava »SASKO ČECHY 7000« prezentuje nejvzácnější objekty z archeologie a kulturních dějin obou regionů a nabízí exkluzivní pohled na význačné umělecké poklady Čech i Saska. Ale zkrátka nepřijdou ani lidé jako aktéři dějin. Jsou to muži a ženy, kteří jako nositelé a nositelky politických rozhodnutí, představitelé církve, intelektuálové, vojáci, řemeslníci a umělci, kdo navazuje, pěstuje, zpečeťuje, přerušuje a občas zavrhuje vztahy, aby pak následně vždy přece jen znovu navázal přetrženou niť.

Výstava byla vytvořena ve spolupráci s Národní galerií Praha. K výstavě je vytvořen 560-ti stránkový dvojjazyčný katalog (CZ | DE).

HLAVNÍ INFORMACE O VÝSTAVĚ »SASKO ČECHY 7000«
KDY: 28.9.2018 – 31.3.2019

INFORMACE: www.smac.sachsen.de/sonderausstellungen-sasko_chechy_7000.html (CZ)

HLAVNÍ PARTNEŘI: Národní galerie Praha a program Fellowship Internationales Museum der Kulturstiftung des Bundes s podporou Ostdeutsche Sparkasse a Mibrag.

HLAVNÍ EXPONÁTY Z VÝSTAVY »SASKO ČECHY 7000«
FOTOGRAFIE a materiály k výstavě najdete na https://onedrive.live.com, kde budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Prosím používejte pro Vaše médium pouze fotografie, které jsou uloženy na výše zmíněném odkazu. Ostatní fotografie nejsou určeny k publikaci.

Na výstavě se objeví více než 100 archeologických objektů z Národního muzea v Praze. Včetně 32 plochých sekerek z rané doby bronzové (2300-1700 př.n.l.), náramku ze skla, zlaté mince z laténské kultury (2.-1. st. před Kristem) a milodarů v hrobech z doby římského císařství. Porovnáním nalezených objektů ze Saska se ukazuje, jaké kultury si byli blízké a jaké vzdálené. © smac

První jmenovanou historicky známou osobností, která propojila dějiny raně středověkých Čech a dnešního Saska je Ludmila. Říká se, že její otec pocházel z Horní Lužice. V roce 874/5 se vdala za českého Přemyslovce Bořivoje I. Zlatá herma sv. Ludmily z první třetiny 14. století je součástí pokladnice Pražské katedrály – nejvýznamnější sbírky církevních uměleckých děl v Česku. Stejně jako Ludmilino pohřební roucho (10. století) je také relikviář uchováván na Pražském hradě. | Zapůjčil: Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze a Správa Pražského hradu © smac

Českou svátostí jsou oltářní křídla s nejstarším dochovaným vyobrazením Jana Husa jako mučedníka (okolo roku 1480). České husitské vpády měly zničující účinky kolem roku 1430 také na území dnešního Saska. | Zapůjčil: Husitské muzeum v Táboře

Pouze dočasně! Saská rodinná kronika (1500-1546) bude na výstavě SASKO ČECHY 7000 k vidění pouze šest týdnů. Poté bude dalších pět let držena pod zámkem a veřejnosti nepřístupná. Portréty v ní obsažené jsou připisovány Lucasovi Cranachovi. Česko-saská hranice byla také zpečetěná v roce 1459 svatbou Zdenky České a vévody Albrechta III. Saského zvaného Srdnatý. | Zapůjčil: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek © SLUB Dresden/ Digitale Sammlungen/ Mscr.Dresd.R.3

Dvorním malířem saského kurfiřství byl Lucas Cranach starší. Jeho dílna přijímala zakázky jak od Lutheránů tak od Katolíků – stejně tak činili jeho žáci jako Anton Heusler, který se usadil v Annabergu a stal se rezidentním mistrem v severozápadních Čechách. Adam a Eva (okolo roku 1555) od Antona Heuslera | Zapůjčil: Národní galerie Praha

Mistrovské dílo barokního umění je přes 200 kilogramů těžký reliéf »Objevení teplických léčivých pramenů«. Pochází od slavného saského dvorního sochaře Balthasara Permosera, který je známý pro své sochy v drážďanském Zwingeru. | Zapůjčil: Regionální muzeum v Teplicích

Opravdovým magnetem pro oči a hezkou vzpomínkou současně je jasně červená Škoda S100, vyrobená v roce 1974. Dokládá uvolněnou politickou situaci na hranicích mezi NDR a ČSSR od roku 1972. | Zapůjčil: soukromé © smac

Tagy