weby pro nejsevernější čechy

Šest alejí na liberecku prokouklo

Kraj revitalizoval vybrané aleje za podpory Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Nových či ošetřených stromů se letos dočkala alej Albrechtice–Vítkov, jírovcová alej Kamenický Šenov – Slunečná či lipové stromořadí v Malé Skále. Kraj ve spolupráci s obcemi ošetřil alej Karolíny Světlé v Českém Dubu, Zámeckou lipovou alej ve Stvolínkách a stromořadí ve Valteřicích v Krkonoších. Celkové náklady na revitalizaci jsou 4,2 milionu korun.
„Celkové výdaje na ošetření šesti alejí v rámci 2. a 3. etapy zachování významných alejí v Libereckém kraji za podpory OPŽP činí 4,2 milionu korun. Fyzicky jsou projekty dokončeny, nyní probíhá závěrečná administrace projektů a budou podány závěrečné žádosti o proplacení finanční podpory. Očekáváme, že z OPŽP obdržíme dotaci ve výši 2,5 milionu korun,“ uvedla Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.


Smyslem revitalizace je zachovat nejen provozní bezpečnost, ale i estetickou a funkční roli každé ošetřené aleje. Kraj tak nechal pokácet nebezpečné či neperspektivní stromy a stávající stromy odborně ošetřil. V následujících letech bude kraj ve spolupráci s příslušnými obcemi tyto aleje udržovat a především pečovat o nově vysazené stromy.
Společně s obcí Český Dub byla obnovena alej Karolíny Světlé vedoucí podél historické stezky ze Starého Dubu do Českého Dubu. Jedná se o liniové stromořadí tvořené převážně jasany a javory, které lemují cestu pro pěší o délce zhruba jeden kilometr. Konec stromořadí u Starého Dubu tvoří trojice vzrostlých lip srdčitých kolem božích muk.
Ve spolupráci s obcí Stvolínky revitalizoval Liberecký kraj Zámeckou lipovou alej ve Stvolínkách, která je součástí bývalého zámeckého parku, jenž původně navazoval na zámecké hospodářské budovy a samotný zámek. Právě toto území bylo dlouhodobě v neudržovaném stavu. Lipové stromořadí bylo v minulosti velmi neodborně ořezáno, čímž došlo k významnému poškození stromů v této aleji. Liberecký kraj z tohoto důvodu investoval do odborných prací vedoucích k zachování aleje. Cílem revitalizace je i budoucí propojení parku se zámkem, který je v současné době v rekonstrukci, a k napojení na stezku směrem na Kravaře.
S obcí Horní Branná ošetřoval Liberecký kraj alej ve Valteřicích v Krkonoších. Jedná se o jednostranné stromořadí lip, které původně tvořilo doprovod úvozové cesty nad hřbitovem, jež však v současné době není patrná. Lípy jsou ve velmi dobrém stavu, který neovlivnila ani stavba nebo doprava. Revitalizace tak proběhla zejména z preventivních důvodů.
Dále kraj ošetřoval alej Albrechtice–Vítkov, která se nachází podél silnice III/27252 mezi obcemi Albrechtice u Frýdlantu a Horní Vítkov. Stromořadí je ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK). Jedná se o pravděpodobně nejdelší alej v Libereckém kraji s délkou přibližně 3,8 kilometru s druhově převládajícími javory lemujících silnici v obou směrech.
Další revitalizovaná alej, která je ve správě KSS LK, je alej Kamenický Šenov – Slunečná. Jedná se o rozsáhlou jírovcovou alej, kde v posledních letech došlo k výraznému zhoršení stavu řady stromů. Starší stromy byly z důvodu provozní bezpečnosti pokáceny či se ponechala pouze jejich torza.
Posledním projektem je stabilizace aleje v Malé Skále, dnes rovněž ve správě KSS LK. Jedná se o jednostrannou lipovou alej nacházející se podél silnice III/2832 nad vlakovým nádražím a pokračující podél pravé strany silnice směrem na Rakousy v délce zhruba 560 metrů. Silniční provoz narušuje stabilitu stromů, kterou bylo potřeba vhodným ošetřením a instalací vazeb podpořit.
Uvedené aleje tak doplňují dalších pět alejí ošetřených v roce 2017 v rámci 1. etapy revitalizace významných alejí. Těmi byly Lipová alej ve Světlé pod Ještědem, Lipová alej Kalvárie ve Cvikově, alej Buďárka v Pasekách nad Jizerou, Zámecká lipová alej ve Sloupu v Čechách a dubová alej na hrázi v oboře v Lomnici nad Popelkou.
Kromě těchto alejí se ještě Liberecký kraj prostřednictvím KSS LK zabývá revitalizací vybraných alejí na Frýdlantsku a Novoborsku.

Tagy