weby pro nejsevernější čechy

Hejtman navštívil Českou Lípu

Hejtman Martin Půta zavítal ve čtvrtek 24. ledna v rámci svých tradičních cest po kraji do České Lípy. Po úvodním setkání se starostkou Jitkou Volfovou navštívil firmu Krofian CZ, místní gymnázium, dům s pečovatelskou službou, budovu příspěvkové organizace Sluneční Dvůr či katastrální území Lada. Setkal se i s osadním výborem Dobranova a na závěr podiskutoval s občany v kavárně Doo Bop Union.

V budově radnice přivítala hejtmana starostka města Jitka Volfová, která provedla Martina Půtu programem celého dne. „Návštěva České Lípy byla již 58. Hejtmanským dnem. Musím ocenit dosavadní práci paní starostky Volfové, která je sice v této funkci poměrně krátce, ale od začátku přistupuje k problémům, které trápí občany města, s veškerou energií a zodpovědností,“ uvedl hejtman Martin Půta.

V dopoledních hodinách společně navštívili místní firmu Krofian CZ, která se stala jednou z významných společností v oblasti inženýrského poradenství, a prostory českolipského gymnázia.

Zajímavé bylo setkání se zástupci osadního výboru Dobranova, kteří představili problémy, které trápí zdejší obyvatele. S hejtmanem a starostkou pohovořili především o stavu místních krajských silnic, veřejné zeleně, chodníků a dostupnosti veřejných služeb.

Před obědem se členy rady města Česká Lípa a Libereckého kraje bylo další zastávkou katastrální území Lada, kde se připravuje výstavba kanalizace. Projekt však může začít až poté, co se vyřeší majetkoprávní vztahy.

Odpoledne se Jitka Volfová a Martin Půta vydali do Partyzánské ulice, kde osm klientek s lehčí formou mentálního nebo zdravotního postižení našlo nový domov. Transformaci příspěvkové organizace Sluneční dvůr do těchto prostorů za cenu přes 6,8 milionu korun podpořil Liberecký kraj.Domov Sluneční dvůr Jestřebí poskytuje sociální služby v současnosti 50 klientkám. „Transformaci chystáme i na dalších místech v kraji. Pokračujeme v tom vlastními zdroji. Náklady na rekonstrukci budou čerpány z krajského rozpočtu,“ řekl hejtman Půta.

Předposledním bodem programu byla návštěva Domu s pečovatelkou službou v Dolní Libchavě a prohlídka silnice na trase Česká Lípa – Kozly. Hejtmanský den zakončila tradiční beseda s občany v kavárně Doo Bop Union, která se protáhla na dvě hodiny. Diskuze se týkala důležitých problémů města. Dotazy směřovaly k dopravním tématům, jako je výstavba nových zastávek, označníků či digitálních panelů. Hejtman se starostkou se vyjádřili i k plánům města na rekonstrukci autobusového nádraží, k problematice zajištění zubní pohotovosti či obědů do škol.

„Jsem velice ráda, že pan hejtman do České Lípy zavítal. Mohli jsme se podívat na důležitá místa a diskutovat o problémech města. Těším se na další spolupráci s Libereckým krajem. Pro vyřešení problematických záležitostí je vzájemná komunikace nezbytná,“ uzavřela Jitka Volfová, starostka České Lípy.

 

 

Tagy