weby pro nejsevernější čechy

Divadlo světa a Život bez rukávů Josefa Jíry

Velkou retrospektivu obrazového díla Josefa Jíry, „básníka“ Podkrkonošípřipravila na letošní léto Oblastní galerie Liberec. Výstava s názvem Divadlo světa, která se koná u příležitosti 90. výročí Jírova narození, potrvá v Lázních od 27. června až do konce září. Jako doprovodný program galerie nabídne kromě tradičních komentovaných prohlídek a koncertu také bonbónek v podobě publikace Život bez rukávů. Jedná se o první vydání unikátního umělcova deníku z protialkoholní léčebny s předmluvou Jírova přítele, spisovatele Bohumila Hrabala.

Mohl být skvělým reprezentačním lyžařem, stal se ale vynikajícím výtvarným umělcem, který výrazně obohatil českou výtvarnou scénu druhé poloviny minulého století. Josef Jíra vytvořil za svůj život stovky obrazů, a tak představit jeho tvorbu v rámci jedné, i když rozsáhlé, expozice nebylo vůbec snadné.

Galerie nakonec vybrala přes sedmdesát děl. „Jsou jakýmsi panoramatickým pohledem na Jírovu tvorbuod prvních, ještě školních obrazů s charakterem impresionismu přes velké obrazové cykly 60.–80. letaž po nástin vývoje v pozdním období,“ říká kurátorka Zuzana Štěpanovičová.Z 60. let tu jsou zastoupeny např. cykly Velikonoce, Symboly či Oči, ze 70. až 80. let zase cykly Člověk a kůň, Protiválečný cyklus, Cirkus, Milenci, Míjení, ale také obrazy z koncertů, hospod či kaváren. Nechybí ani reprezentativní průřez portrétní tvorbou a díly inspirovanými zahraničními cestami. Výstava je zajímavá i množstvím spolupracujících českých galerií a dalších uměleckých institucí. Část vystavených prací je zapůjčena také ze soukromých sbírek.

Přijďte do galerie a ocitnete se v divadle

Název výstavy „Divadlo světa“ vychází mimo jiné z kompozičního uspořádání mnohých Jírových obrazů. „Malba byla pro Jíru seizmografem a rezonanční deskou jeho často dramatického života. Řada jeho obrazů má scénickou kompozici, a připomíná tak pohled na jeviště,“ vysvětluje Zuzana Štěpanovičová.

Tomu odpovídá i instalace. Architekt výstavy Tomáš Moravec použil diagonální uspořádání panelů s obrazy, mezi něž umístil židle, aby návštěvník mohl posedět a jako v divadle vnímat výtvarné představení, které mu Jíra svým dílem připravil.„Protiklady dramatičnosti a hlubokého lyrismu, tragédie a frašky, fantazie a realismu, pokleslosti a morality, autobiografie a podobenství současného světav kontrastu těžkých nánosů pastózní barvy a lehké kresby činí z obrazů i asambláží podmanivé divadlo světa´,“ uzavírá kurátorka.

Malíř přírody i velkoměsta

Josef Jíra byl malířem hluboce ukotveným ve svém rodném kraji, který celý život přijímal impulzy z krajiny svého dětství.Český ráj, Kozákovsko, Jizerské hory, Krkonoše… – tady všude byl doma a ve svých obrazech tento niterný vztah zachytil.„Byl ale také toulavcem, čerpajícím inspiraci z četných cest do zahraničí, člověkem velkoměsta obdivujícím jeho poezii a kontrasty, člověkem, jehož fascinovala imaginace divadelního, filmového, literárního a hudebního světa,“ dodává Štěpanovičová. Mezi jeho přátele patřili např. Josef Kemr, Bohumil Hrabal, Miroslav Macháček nebo Vlastimil Brodský. Rád je maloval, a některé z těchto portrétů jsou zastoupeny i na liberecké výstavě.

 

Život bez rukávů

Málokteré výtvarné dílo nese tak silné autobiografické rysy jako právě dílo Josefa Jíry. Pro nalezení klíče k pochopeníumělcovy tvorby je podle Štěpanovičové třeba zabývat sei jeho vnitřním světem, jeho názory a stanovisky k různým životním událostem. Proto galerie zároveňpřistoupila k vydání publikaceŽivot bez rukávů. Jedná se o Jírův deník z protialkoholní léčebny U Apolináře, kde strávil tři měsíce na přelomu let 1970 a 1971. Obsáhlou předmluvu k deníku, jehož součástí jsou i původní ilustrace, napsal dlouholetý přítel Josefa Jíry, spisovatel Bohumil Hrabal, z jehož pera pochází také název publikace. „Deník ukazuje kromě ryzíhočlověčenství Josefa Jíry i jeho osobitý způsob výtvarného myšlení,“ vyzdvihuje kurátorka.

Výstava v liberecké galerii je první retrospektivou Jírova obrazového díla od jeho do smrti v roce 2005.

 

Josef Jíra (1929–2005)

V letech 19461952 studoval na AVU v Praze. V roce 1957 spoluzaložil skupinu M 57 (Makarská) a byl v určitém smyslu jejím mluvčím a vůdcem. V roce 1968 ukončil aspiranturu na AVU v Praze a ve stejné době se aktivně účastnil organizování svazového života, například se zasazoval o vznik svobodné skupinové výstavy salonního typu. Na II. Pražském salonu v roce 1969 obdržel 1. cenu za malbu a na výstavě Nové figurace vystavil svá díla.

Za normalizace se malíř rozhodl věnovat svůj volný čas a organizační talent Malé Skále. Inicioval vznik tzv. Maloskalského kulturního léta, kde byly každoročně poloilegálně organizovány výstavy a koncerty. Od roku 1977 umělec může opět vystavovat a je zastoupen i na zahraničních přehlídkách. V roce 1987 kriticky vystoupil proti poměrům ve Svazu českých výtvarných umělců. Dva roky nato vystavoval na skupinové výstavě Wo bleibst du, Revolution? v Bochumi, připojil se k iniciativě za propuštění Václava Havla a dalších nespravedlivě vězněných a obdržel ocenění za ilustrace ke knize Golet v údolí.

Po 17. listopadu 1989 pracoval v akčním výboru Svazu. V roce 1990 mu vyšla první monografie. Určitý útlum zájmu o obrazy, který nastal v devadesátých letech, se dotkl i jeho díla. Umělec se proto opět obrátil ke svým maloskalským kořenům. Vedle své volné tvorby vytvořil na Boučkově statku stálou expozici českých umělců, pro kapli sv. Vavřince namaloval Křížovou cestu a pro Kryštofovo Údolí a Malou Skálu vyřezal betlémy.

Josef Jíra byl mnohovrstevnatou uměleckou individualitou, jehož spjatost s regionem se u něho vzácně snoubí s celostátním významem. Jeho styl a umělecké výrazové prostředky jej čím dále tím více vřazují mezi výrazné výtvarné fenomény druhé poloviny 20. století.

Výstava v kostce:

 

Název: Josef Jíra (1929–2005) /Divadlo světa

Termín: 28. 6. – 29. 9. 2019

Místo konání: Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec, www.ogl.cz

Vernisáž: čtvrtek 27. 6. 17:30

Komentované prohlídky: 28. 7. v 15 hodin, 15. 8. v 10:30 a v 17 hodin, 15. 9. v 15 hodin

Koncert:28. 7. v 17 hodin Madrigaly válečné a milostné v podání členů souboru Cum decore, Vladimíry Sanvito (violoncello) a Filipa Dvořáka (cemballo)

Vzpomínkové odpoledne:29. 9. v 15 hodin

 

Josef Jíra, Pan Bohumil vykládá tarot, 1983Josef Jíra, Makarská vinárna, 1984

Josef Jíra, Rozvodněná Jizera, 1975Josef Jíra, NotreDame, 1995

 

Tagy