weby pro nejsevernější čechy

Na kulturu, sport a sociální oblast přispívá Děčín každý rok více

Podpora sociální oblasti, kultury a sportu je jednou z priorit města Děčína. Auditem ověřená čísla ukazují, že město Děčín prostřednictvím dotací přispívá do těchto oblastí rok od roku vyšší částkou. Současně také investuje do provozu vlastních zařízení stovky milionů korun.

Sociální oblast

Zatímco v roce 2014 město Děčín rozdělilo do sociální sféry (ve formě příspěvků neziskovým organizacím či dotací na podporu rodiny) 1,938 milionů korun, v loňském roce to bylo již 4,1 milionu korun, což je více než dvojnásobný nárůst.

„Přitom přece nelze říci, že se sociální klima během těchto let o více než 100 procent zhoršilo: byla hospodářská konjunktura, ubylo nezaměstnaných, zvýšila se hladina všech příjmů včetně dávek, došlo k omezení hazardu a podobně,“ vypočítává náměstek primátora Jiří Anděl, který má městské finance na starosti od roku 2014.

Více peněz do kultury a sportu

Také v oblasti podpory kulturního života ve městě lze vysledovat velmi pozitivní vývoj, neboť formou přímých dotací a grantového programu v roce 2014 v kultuře skončilo 1,096 milionů korun, ale v roce 2018 to bylo již 1,727 milionů korun, tedy 155 procent tehdejší částky.

Podobná je situace v podpoře sportovní a tělovýchovné zájmové činnosti, kterou město také více podporuje, a to ze 7,248 milionů korun za rok 2014 na 10,326 milionů korun za rok 2018.

V novém volebním období tento pozitivní trend pokračuje či se ještě zvýraznil, protože z rozpočtu na rok 2019 lze vyčíst, že na sociální oblast je letos počítáno s příspěvky a dotacemi ve výši 4,160 milionů korun, na podporu kultury 1,7 milionů a pro činnost sportovních organizací 14,5 milionů korun.

Další výdaje do sportu, kultury a tělovýchovy

„Do výše uvedeného navíc nejsou započítány například výdaje města na činnost vlastního Centra sociálních služeb, kde jen objem mzdových prostředků zaměstnanců pro letošní rok přesahuje sedmdesát milionů korun,“ upozorňuje Jiří Anděl s tím, že město Děčín, pokud jde o sportu a kulturu, dále financuje provoz, údržbu, opravy a vybavení Městského divadla Děčín (včetně Kina Sněžník s klubem La Garage), Společenského domu Střelnice, Městské knihovny, Zámku Děčín (včetně kostela Povýšení sv. Kříže, kaple sv. Jana Nepomuckého na Letné, Růžové zahrady, Jižních zahrad, Zámecké sýpky a Mariánské louky).

Provoz a údržba městských sportovních zařízení spotřebuje z rozpočtu města navíc další vysoké částky: město financuje Aquapark Děčín, Zimní stadion, Armex arénu v Maroldově ulici, Sportovní halu v ulici Práce, ale také například Via Ferratu, fotbalový stadion u nádraží, v Pivovarské ulici, v Bynově, a k tomu desítky školních hřišť a tělocvičen.

„Pokud se tyto výdaje sečtou, dostaneme ohromnou částku, kterou město na vyžití a rozvoj života svých obyvatel každoročně vynakládá. Tato částka navíc každým rokem roste. Letos je to celkem 256 519 000 korun, což je pětina rozpočtu města. Za vedení města mohu obyvatele ujistit, že budeme nadále dělat všechno proto, aby děčínští obyvatelé i návštěvníci měli ve městě pro své zájmy dostatek možností a prostoru a dobré podmínky,“ uzavírá Jiří Anděl.

 

Tagy