weby pro nejsevernější čechy

Rekonstrukce silnice II/270 v Jablonném se chýlí ke konci

Obyvatelům Jablonného v Podještědí i jeho návštěvníkům se již brzy uleví. Do finiše se totiž blíží rekonstrukce průjezdu městem, jenž vede po krajské silnici II/270. Práce na celkové obnově komunikace, které přinesly i cenné archeologické nálezy, by měly skončit v září.

Cena stavby v současné době činí 37.199.577,72 korun, přičemž se ještě může pozměnit; nyní se čeká na uzavření dodatku ke smlouvě mezi Libereckým krajem a zhotovitelem stavby na dodatečné stavební práce. Dotaci až do výše 29,6 milionu korun na rekonstrukci tohoto pro region významného úseku mohl Liberecký kraj čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu. Vlastní podíl kraje je zhruba 7,8 milionu korun. Jablonné v Podještědí hradí například rekonstrukce a budování chodníků, parkovacích zálivů či veřejného osvětlení. Výdaje města za stavební práce nyní činí 15 254 884,43 korun.

Šlo o druhou etapu rekonstrukce. „Opravoval se úsek dlouhý asi kilometr a půl. Tento projekt navázal na první etapu rekonstrukce silnice II/270 od státní silnice I/13 po železniční přejezd, která byla také spolufinancována evropskými prostředky v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,“uvedla Radka Loučková Kotasová, radní pověřená řízením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánovaní.

Stavba skončí téměř přesně na dva roky od doby, kdy začala: stavební práce byly zahájeny v září 2017. Zahrnovaly úpravu tří křižovatek — ulic Lidická a Cvikovská, Zdislavy z Lemberka a Švermova a Liberecká a Lužická.

Na náměstí Míru přibyla nová parkovací místa, opravy se dočkaly veřejné osvětlení, chodníky, přechody pro chodce, dopravní značení a odvodnění silnice.„Šlo o další akci, na níž spolupracoval Liberecký kraj společně s vlastníky inženýrských sítí a městem,“ sdělil Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Během rekonstrukce se uskutečnil rozsáhlý archeologický průzkum. V sídelních jámách na křižovatce ulic Lidická a Cvikovská se našlo množství keramiky a uhlíků. Na náměstí Míru byl nalezen několik let starý kamenný trativod. Archeologové objevili také základy severní brány hradeb v ulici Zdislavy z Lemberka a kostru zvířecí obětiny v jámě před branou.

Celková účelová dotace kraje na archeologický výzkum v letech 2017 a 2018 činila 4,4 milionu korun. „V Jablonném v Podještědí jsme předpokládali významné nálezy, proto jsme uvolnili na archeologický výzkum poměrně mimořádnou částku. Tyto předpoklady se také potvrdily,“ řekla Květa Vinklátová, krajská radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

 

Tagy