weby pro nejsevernější čechy

Činoherní studio NEuvede premiérově Mládež bez boha. Inscenaci, jež prostřednictvím minulosti zkoumá současnost.

Vážené divačky, vážení diváci,

umělecké vedení Činoherního studia se rozhodlo zrušit druhou premiéru sezóny, adaptaci novely Ödona von Horvátha Mládež bez boha, neboť se mu stav, v jakém se nyní zkoušení nachází, jeví jako neslučitelný s veřejným uvedením.
Zároveň je třeba pojmenovat momenty, které k této situaci vedly.

Pouhé tři týdny před začátkem zkoušení jsme byli nuceni – a to z vážných zdravotních důvodů – oslovit jiný inscenační tým, v čele s režisérkou Theresou Welge, s vědomím, že mu dáváme na přípravu naprosté minimum času. Proto jsme také akceptovali změnu titulu (namísto původně avizovaného Sluhy dvou pánů), protože jsme byli přesvědčeni, že jedině
tak můžeme nedostatek času kompenzovat.

Přes veškeré nasazení celého divadla se však vizi, s níž inscenační tým přišel, bohužel nepodařilo uspokojivě realizovat. Proto jsme se odhodlali ke kroku, který je sice drastický, ale zároveň – jak jsme přesvědčeni – férovější vůči Vám.
Samozřejmě dojde ke změnám v prosincovém programu, o nichž Vás dále budeme informovat.

Děkujeme za pochopení,

David Šiktanc
umělecký šéf Činoherního studia

Inscenace  MLÁDEŽ BEZ BOHA  rakouského dramatika a prozaika Ödöna von Horvátha si dramaturgie ústeckého Činoherního studia vybrala jako druhý titul 48. divadelní sezóny. Poprvé ho ústeckým divákům představí v pátek 6. prosince. Režie se ujala německá režisérka Theresa Welge, ta v minulosti spolupracovala s Pražským komorním divadlem či s německým Theater Bremen, kde nastudovala i Národní třídu Jaroslava Rudiše.

Premiérový titul Mládež bez boha je postaven na příběhu gymnaziálního učitele v nacistickém Německu, který bojuje se svými žáky, vlastním svědomím, oportunismem a vnitřní rezignací, Ödön von Horváth zkoumá společnost ve fázi morálního úpadku a šířícího se strachu. Dramaturg inscenace Martin Hýča vysvětluje paralely mezi dobou před více než 80 lety a současností: „Horváthův román se odehrává v nacistickém Německu v předvečer válečné katastrofy. Hlas propagandy říká, co si lidé mají myslet, názorová opozice je postavená mimo zákon, mládež je vychovávána s ohledem na její budoucí nasazení v útočné válce. V dnešní době máme co dělats očividnou manipulací veřejného mínění skrze politicky a hospodářsky ovlivňovaná média, desinformační válkou, všeobecnou radikalizací názorů a tolik omílaným „rozdělováním společnosti“. Jakkoli můžeme mít pocit, že jsme se do bodu, ve kterém se nachází společnost popsaná v Mládeži, ještě nedostali, nabízí se otázka, kam směřujeme?“
Zatímco u prvního premiérového titulu sezóny, u Stepního vlka, nahlíželi autoři na téma sezóny — nerovnost — optikou nerovnosti nikoli před zákonem nebo Bohem, ale v metafyzickém slova smyslu: před sebou samým, dramaturg Martin Hýča přibližuje, čím se tématu 48. sezóny dotýká aktuální dramatizace: „Nerovnost lze v Mládeži bez boha sledovat jako ústřední princip. Na jedné straně v její očividné, až banální a „známé“ podobě — nerovnost mezi hlavní postavou Učitelem a jeho žáky, společenská, ekonomická a nerovnost mezigenerační. Ve zlomových momentech text zároveň zkoumá nerovnost jako předpoklad i důsledek překročení osobních, morálních hranic, obecněji zdroj násilí a jeho nevyhnutelný následek.“

Režisérka Theresa Welge a dramaturg Martin Hýča spolupracují s Činoherním studiem vůbec poprvé, Theresa Welge se opřela při návrhu scény a kostýmů o německou scénografku Marthe Labes. V minimalistické scéně hrají důležitou roli živé rostliny, jež doplní videoprojekce německého výtvarníka Stefana Kessissoglou. V hereckém obsazení divák najde Jana Plouhara, Matúše Bukovčana, Jaroslava Achaba Haidlera, Adama  Ernesta, Andreu Bereckovou a čerstvou držitelku Ceny Thálie Zuzanu Truplovou. Autoři pracovali s překladem
Lucy Topoľské.

Ödön von Horváth (1901 – 1938):
Rakouský dramatik a prozaik, syn maďarského šlechtice, s rodinou procestoval Evropu, po nástupu fašismu byl pro své levicové a kritické názory nucen emigrovat z Německa, kde v té době žil a tvořil, na chvíli se usadil v Československu, pak se přesunul do Paříže, kde tragicky zahynul. V německy mluvících zemích patří kniha Mládež bez boha mezi školní povinnou literaturu. V Čechách se Horváthovým dílem zabýval i režisér Ivo Krobot, který jeho román Století ryb nastudoval jako rozhlasovou hru. Český významný divadelní režisér Dušan D.
Pařízek v Divadle komedie v roce 2010 představil Horváthův text Víra, láska, naděje a v Německu na komorní scéně Deutsches Theater Berlin uvedl Horváthův doposud nerealizovaný text Nikdo.

Ödön von Horváth:Mládež bez boha
Režie: Theresa Welge
Dramaturgie: Martin Hýča
Překlad: Lucy Topoľská
Scénografie a kostýmy: Marthe Labes
Videoprojekce: Stefan Kessissoglou
Fotografie: Tomáš Lumpe a Martin Špelda
Trailer: Dita Havránková
Grafický design: Lukáš Franz
Hrají: Andrea Berecková, Matúš Bukovčan, Jan Plouhar, Zuzana Truplová, Jaroslav Achab Haidler, Adam Ernest

Premiéra: 6. prosince 2019 v 19.00 v Činoherním studiu
Reprízy: 10. a 28. prosince 2019 v 19.00 v Činoherním studi

Tagy