weby pro nejsevernější čechy

Důlní vozíky i 3D mapa. Muzeum v České Lípě chystá expozici o těžbě uranu

Poválečná těžba uranu poznamenala Českolipsko na mnoho desítek let, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu. S touto kapitolou historie regionu seznámí nová expozice, kterou chystá Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě připravuje v suterénu pod jižním a jihozápadním křídlem budovy.

„Těžba uranu patří neodmyslitelně k Českolipsku. V mnoha rodinách jsou ještě dnes bývalí pracovníci dolů. Lidé z muzea přišli s návrhem, aby byla expozice těžby uranu umístěna v suterénu muzea a již nyní je jasné, že se díky tomu a díky výbavě, kterou získali, podaří navodit přirozenou atmosféru uranového dolu,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Budoucí výstavní prostor prošel úpravami tak, aby nic nezasahovalo do prohlídkové trasy. Hlavní prvky tvoří čtyři kolejiště, ocelová oblouková výztuž a dřevěné důlní výztuže, do kterých budou zabudovány atypické vitríny. Na jednu z výdřev vytvořili pracovníci muzea vestavbu imitace sypného komínu.

Muzeum nakoupilo rozsáhlý soubor exponátů souvisejících s provozem Uranových dolů Hamr. Některé velkorozměrové exponáty, například důlní nakladač a různé vozy, už stojí na kolejištích.  Ostatní exponáty zatím čekají v depozitáři, a budou instalovány až po dostavbě vitrín.

Nasvíceny budou jednotlivé exponáty, vitríny, ale i doprovodné grafické a textové panely. Část prostoru bude zaujímat temná komora s UV světlem, v níž budou k vidění světélkující minerály. Návštěvníci dále v expozici najdou nerosty z různých uranových ložisek v Česku.

Součástí expozice bude i trojrozměrná mapa, na jejíž pořízení vyčlenil Liberecký kraj částku čtvrt milionu korun. Jedná se o plastický model reliéfní mapy čtvercového půdorysu metr krát metr. Přiblíží, jak vypadaly areály Uranových dolů Hamr včetně jednotlivých šachet, které označí LED diody.

„Viditelné boční hrany modelu budou také tematicky osázeny grafickými prvky. Jednu stranu bude tvořit kontaktní stěna složená z hornin geologického profilu dle rozdělení na turonský a cenomanský horizont. Druhá hrana bude opatřena grafikou profilů veškerých šachet,“ doplnil Petr Mužák z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

 

Tagy