weby pro nejsevernější čechy

V novém Domě Lada v České Lípě najde domov šest hendikepovaných žen

Příspěvková organizace Libereckého kraje Sluneční dvůr, která v regionu pečuje o postižené ženy, otevírá další nové prostory, v nichž hendikepované najdou domov. Na okraji České Lípy se uskutečnilo slavnostní otevření Domova Lada, kde bude žít šest žen.

Zařízení sociálních služeb na Ladech je v kraji dalším, které vzniklo v rámci projektu transformace sociálních služeb. Díky němu vznikají namísto dnes již zastaralých velkokapacitních ústavů moderní, malá zařízení komunitního typu, která pomáhají postiženým lidem co nejvíc se přiblížit normálnímu životu, jaký vedou lidé zdraví.

 „Největší přínos transformace je v tom, že sociální zařízení a životy jejich klientů povznese na úroveň, která odpovídá jedenadvacátému století,“ prohlásil Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

„Transformace sociálních služeb navíc nepředstavuje jenom lepší bydlení, je i ve znamení většího zapojení našich žen do rozhodování o běžných záležitostech svého žití. Co si udělat k jídlu, kdy si dát kávu nebo čaj, kdy jít na procházku, popřípadě do kina a tak dále,“ zdůraznil ředitel Domova Sluneční Dvůr Pavel Kos.

Náklady na vybudování Domova Lada činily 21.822.762 korun. Liberecký kraj přispěl částkou 9.256.088 korun, zbylých 12.566.674 činila dotace. „Jsem rád, že se nám daří úspěšně pokračovat v projektu transformace Domova Sluneční Dvůr. V nových prostorách nacházejí uživatelky komfort, pohodlí a příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře,“uzavřel hejtman Martin Půta.

Transformace v Domově Sluneční Dvůr pokračuje i nadále. V Jestřebí mají být v listopadu 2021 dokončeny tři domácnosti pro 18 klientek; půjde o tři jednopodlažní, vzájemně propojené domy sociální péče, z nichž každý bude poskytovat samostatnou domácnost pro šest žen.

Tagy