weby pro nejsevernější čechy

Dny architektury v kraji představí Baťu, horolezce i železniční depo

Začátek října bude ve znamení architektury. Od 1. do 7. října zamíří tradiční festival Den architektury do stovky českých i slovenských měst a obcí. Jeho bohatý program, čítající několik stovek akcí, nabídne zdarma procházky, přednášky nebo workshopy a zaměří se tentokrát na udržitelnost a environmentální aspekty či sociální přesah.

„Dobrá architektura ovlivňuje životy lidí napříč generacemi. Nabízí kvalitu, krásu, umění. Po letech, která se nesla ve znamení katalogových projektů, se už dnes objevují soukromé objekty, jejichž majitelé dbají na kvalitu architektonických návrhů. A nejsou to jen soukromé objekty. I veřejný sektor už nabízí ukázky dobré architektury. Letošní obsazení soutěže Stavba roku Libereckého kraje to ukázalo jasně. V průběhu Dnů architektury mají zájemci možnost vidět zajímavé stavby, zejména stavěné předchozími generacemi, a navíc s doprovodem odborníků. Je to velice inspirativní akce,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V Libereckém kraji se do festivalu zapojilo několik měst. Frýdlant v Čechách si na 3. října připravil dvě akce, a to procházku na téma Revitalizace náměstí T. G. Masaryka (2009–2011), která představuje nejvýraznější a zároveň nejhodnotnější současný stavební zásah do historického jádra města. Nikoliv však jediný: restaurování nově odhaleného úseku městských hradeb (2014), renovace autobusového nádraží (2010) a přestavba bývalé textilní továrny Ignatze Eisenschimmela na obchodní centrum (2010) citelně proměnily městský prostor. Na procházce po těchto stavbách doprovodí spoluautor revitalizace frýdlantského náměstí architekt Vladimír Balda.

V rámci akce Hurá dovnitř se budou moci ve Frýdlantu návštěvníci podívat do nedávno zrekonstruovaného někdejšího obchodního domu Baťa od Franze Künzla z roku 1931, inspirovaného funkcionalismem. Interiéry představí architekt Ladislav David.

Zajímavou procházku, během níž budou potřeba boty do vody nebo vysoké holínky, si připravilo město Jablonec nad Nisou, kde je na 4. října od 10 hodin připravena procházka s krajinářkou Lucií Baldovou. Ta představí návrh lineárního parku kolem Bílé Nisy. V mokré a studené části procházky korytem Bílé i Lužické Nisy s architektem Jakubem Chuchlíkem účastníci odhalí nečekaný pohled na morfologii, urbanismus i architekturu města.

Město Liberec zve návštěvníky 3. října od 14.00 v rámci procházky s historikem architektury Jaroslavem Zemanem prohlídku vybraných staveb období, kdy vznik říšské župy Sudety a připojení pohraničních oblastí k Německu se navenek projevily také prostřednictvím architektury, která byla výrazně ideologicky zabarvená. Účastníci procházky zhlédnou také nerealizované vize na přestavbu Liberce, hlavního města nově ustanovené župy. Součástí bude prohlídka budovy bývalé Obchodní komory, dnešní budovy C Technické univerzity Liberec.

Rozsáhlý stavební areál Krajské nemocnice Liberec představuje zajímavou a pro Liberec typickou stavební skrumáž budov z různých časových období. Mezi nejstarší patří pozdně klasicistní domy podél Kristiánovy ulice, které brzy podlehnou demolici v rámci obnovy celého komplexu, a tzv. Štěpánská nemocnice, kterou v nejbližší době čeká podobný osud. Za své mají vzít také rozsáhlé meziválečné objekty: pavilon péče o matku a dítě a pavilon chirurgie. Historické pavilony projdete 4. října od 14.00 s Alenou Řičánkovou.

Na 3. říjen jsou nachystány i  dvě události v rámci akce Hurá dovnitř v Turnově. První zve od 10.00 do loni otevřené expozice horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově. Expozice věnovaná nejen pískovcovému lezení vznikla v revitalizované části areálu Muzea vystavěné v roce 1974 prezentující největší olejomalbu ve střední Evropě Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou. Komentovaná prohlídka proběhne s autory projektu z ateliéru Hipposdesign Praha.

Ve 14 hodin hostí prohlídku areál železničního depa, který se nachází západně od hlavní železniční stanice Turnov. Je tvořený kruhovou lokomotivní remízou, železniční točnou, domkem točnaře, věžovým vodojemem se dvěma vodními jeřáby a popelovou jámou. Kruhová remíza nazývaná rotunda představuje zděnou stavbu se sedlovou střechou v interiéru se 14 kolejemi. Návštěva depa a svezení historickým vlakem se členy klubu přátel železnic Českého ráje.

Další města, která se do projektu zapojí, jsou Česká Lípa, Český Dub, Kamenický Šenov a Vratislavice nad Nisou. Bližší program včetně aktuálních změn kvůli epidemiologické situaci je na webu www.denarchitektury.cz/program.

Tagy