weby pro nejsevernější čechy

Máte vlastní názor na dopravní situaci v Liberci? Zapojte se

Ve středu 25. listopadu se uskuteční první ze tří plánovaných veřejných projednání souvisejících s tvorbou Plánu udržitelnosti městské mobility pro města Liberec a Jablonec n. Nisou. Vzniklá diskuze nad problémy místní dopravy a její závěry se stanou zásadním východiskem pro navazující fáze projektu.

Vzhledem k trvajícím protiepidemiologickým opatřením byl program veřejného projednání plánu udržitelnosti městské mobility přizpůsoben pro konání v online podobě. Přímý přenos bude odvysílán prostřednictvím Youtube kanálu dostupného před konáním akce z odkazu umístěného na webových stránkách www.chytrenacestu.cz(odkaz na vysílání bude na webových stránkách umístěn 30 minut před začátkem).

Diskuze se bude zabývat zjištěními dopravních expertů v oblasti vhodného řešení veřejných prostranství, rozvoje cyklodopravy po městě, parkování, možností veřejné hromadné dopravy a dalším. Každý zaregistrovaný účastník bude moci ovlivnit průběh diskuze z pohodlí svého domova za pomoci textových zpráv v chatu, na které budou představitelé projektu se svými hosty v rámci přímého přenosu průběžně reagovat.

„Účastí na projednání se zájemcům o veřejné dění dostává do rukou šance získat zpětnou vazbu ke svým námětům, které se mohou později stát součástí analytických podkladů konečné podoby plánu udržitelné městské mobility,“ vysvětluje Jan Kašík, vedoucí projektu, a dodává: „Obzvláště v dnešních ztížených podmínkách oceníme zapojení aktivních obyvatel do tvorby plánu ve prospěch společné shody nad prioritami celého území.“

Analytická část Plánu udržitelné městské mobility Liberec, Jablonec nad Nisou

Využijte mimořádné příležitosti vznést své náměty na řešení dopravních problémů a potřeb ve městech Liberec, Jablonec nad Nisou a okolních obcích. Účastí na ON-LINE veřejném projednání podpoříte zapracování svých námětů do Analytické části Plánu udržitelné městské mobility.

Veřejné projednání bude rozděleno do dvou částí:

  • LIBEREC: 16:00 – 17:30 (účastníci se budou moci přihlásit prostřednictvím počítače nebo mobilního zařízení již od 15:30)
  • JABLONEC NAD NISOU: 18:00 – 19:30

Neomezený počet účastníků včetně Vás bude moci po registraci ovlivnit průběh projednání z pohodlí svého domova prostřednictvím zasíláním textových zpráv v chatu, na které budou představitelé projektu během přenosu reagovat. Záznam z projednání bude následně umístěn na webových stránkách projektu.Náměty, dotazy a připomínky je zároveň možné zasílat během trvání celého projektu na e-mailovou adresu pripominky@chytrenacestu.cz.

Témata veřejného projednání:

  • Kvalita veřejného prostoru
  • Podmínky pro cyklodopravu a pěší dopravu
  • Spokojenost s veřejnou dopravou při cestách po městě, dovnitř a vně
  • Individuální automobilová doprava a parkování
  • Dopravní dostupnost sousedních měst Liberec a Jablonec nad Nisou
  • Problematické body místní dopravy
Tagy