weby pro nejsevernější čechy

„Nebíčko“ na Pastýřské stěně v Děčíně čeká rekonstrukce interiéru

Radní města Děčína schválili záměr přípravy a revitalizace objektu restaurace na Pastýřské stěně. V minulých letech zde město nechalo provést sanaci suterénu a opravu fasády včetně oken. Poškozená okna nahradila nová, ostatní se repasovala podle zásad památkové péče. Staticky je objekt v pořádku, ale pro obnovu restaurační činnosti je zde nutné upravit ještě vnitřní prostory.

„Je velká škoda, že jedna z dominant našeho města nemůže být plně využitá, proto připravujeme modernizaci vnitřních prostor, aby opět mohly začít sloužit veřejnosti. Pozornost ale chceme věnovat i obnově okolního prostoru včetně přístupových cest,“ řekla náměstkyně primátora Anna Lehká.

Město v současné době připravuje vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace, která bude vycházet z dispozičního návrhu architekta města. V objektu se počítá s novým gastro provozem pro restauraci a kavárnu. V rámci úprav vnitřních prostor bude nutné řešit také elektroinstalaci, požární vodu, vzduchotechniku a výměnu podlahových krytin. Budoucností využití areálu Pastýřské stěny se zabývala před rozhodováním rady města také Komise pro urbanismus a architekturu. Kromě samotného objektu zámečku řešila i objekt bývalého medvědince a vedlejší místnosti a také ostatní plochy areálu, hlavně přístupové cesty na Pastýřskou stěnu z města nebo zlepšení propojení areálu Zoo a vyhlídkové restaurace.

Budova restaurace na Pastýřské stěně, které se říká „zámeček“ nebo také „nebíčko“, zde stojí od roku 1905. Vybudována byla jako kamenný hostinec s rozhlednou v tehdy módní napodobenině romantického hradu. Objekt je památkově chráněný a patří městu. V minulosti zde byla restaurace, poslední dva roky je bez nájemce a město zde provozuje v letní sezoně prostřednictvím Městského turistického centra Bistro Nad Ferratou.

Tagy