weby pro nejsevernější čechy

Jemná práce nese ovoce. Turnovské muzeum restauruje betlémy

Důkladnou obnovou procházejí betlémy ze sbírek Muzea Českého ráje v Turnově. Děje se tak díky projektu, jehož hlavním cílem je zachovat, ochránit a přispět k rozvoji potenciálu kulturního dědictví muzea.
„Sbírky našich muzeí obsahují statisíce cenných sbírkových předmětů. Velká část potřebuje restaurování, které je v tomto množství velice nákladné. Jsem velmi ráda a děkuji našim muzejníkům, že se daří získávat na restaurování také prostředky z vnějších zdrojů,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
Restaurátorskými zásahy akademického sochaře Petra Roztočila prošel betlém ze severovýchodních Čech z druhé poloviny 19. století. Betlém vyrobený ze sádry, dřeva, plátna, vlny, slámy, větévek či mechu převzal výtvarník popraskaný, znečištěný prachem, pokapaný
voskem a lepidlem a s poškozenými figurkami.


Nejprve betlém očistil, uvolnil a sejmul nevhodně přilepené části z předchozího neodborného restaurátorského zásahu. Poté zbrousil popraskané a vydrolené vystupující části povrchu, vytmelil trhliny a vyhotovil podložky i chybějící díly figurek osob a zvířat. Postavám na oděvech a končetinách opravil řadu poškození a odřených míst, některým zvířatům pak musel doplnit chybějící nohy, parohy či uši.
„Restaurování betlému bylo dokončeno letos v červnu a je nyní více než jasné, že se jedná o zcela výjimečné dílo školeného autora, kterým se bude turnovské muzeum rádo prezentovat v širokém regionu,“ dodala etnografka a emeritní ředitelka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová.
Dalších exponátů – betlémových figur – se ve své dílně ujala restaurátorka Lucie Slivková Waulinová. Byly silně znečištěny prachem, drobnými nečistotami a mušinci. Malba na jednotlivých figurách byla popraskaná, opadaná, místy zcela chyběla. Restaurátorka je nejdřív očistila a sňala dřevěné opěry a další mechanické konstrukce z papíru.
Náročné bylo rovněž restaurování lepenkových podložek. Po dokončení prací byly na zadní stranu figurek nalepeny původní dřevěné opěry a konstrukce a provedeny jemné retuše.
„Těšíme se, že zrestaurované betlémy brzy budou moci návštěvníci obdivovat na výstavách v muzeu či na Dlaskově statku,“ doplnila Vladimíra Jakouběová.

Tagy