weby pro nejsevernější čechy

Čtyřlístek i Jára Cimrman. Nový průvodce přiblíží síť muzeí v kraji

Muzea městská, vlastivědná, regionální, technická. Síť muzeí, která mapují ve svých
expozicích historii, je v Libereckém kraji široká. Inspiraci k jejich návštěvě přinese nový
regionální průvodce.
„Muzea jsou přirozeným cílem návštěvy těch návštěvníků, kteří chtějí poznat nejen současnou
podobu lokality, kam míří, ale také její historii. Mimo vlastivědných muzeí jsou v kraji muzea,
která se specializují na konkrétní oblasti. Sem potom míří zájemci o to které téma. Právě nový
průvodce pomůže lidem se v nabídce zorientovat,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro
kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
V Archeologickém muzeu Šatlava v České Lípě se lze dozvědět o využívání jeskyní a
skalních převisů lidmi od pravěku až do 20. století. Ve stejném městě se nalézá Centrum
textilního tisku s interaktivní expozicí. Muzeum Čtyřlístek v Doksech se zase věnuje vývoji
stejnojmenného komiksu.
Řada muzeí v kraji představuje lidová řemesla a životy předků, například Dlaskův statek v
Dolánkách, Vísecká rychta v Kravařích, Žijící skanzen v Jindřichovicích, Památník zapadlých
vlastenců v Pasekách nad Jizerou anebo Kittelovo muzeum na Krásné.
Libereckým krajem se vine Křišťálové údolí – oblast proslulá šperkařstvím, sklářstvím a
výrobou bižuterie. Například Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově oslňuje leskem
broušeného skla a křišťálovými svítidly. Ve Sklářském muzeu v Novém Boru si je zase
možno koupit kopie historického skla. A to není vše: Novotný Glass Museum v Novém Boru
shromažďuje sbírku moderního skla, užitého a výtvarného umění; z Křišťálového údolí
ostatně vzešly i trofeje pro vítěze Tour de France nebo držitele cen Thálie. Největší
muzeum věnované sklu a bižuterii je pak v Jablonci nad Nisou.
Atmosféru Vánoc navodí minimuzeum betlémů v Železném Brodě. Na pohyblivý betlém
kováře Jana Metelky láká Vlastivědné muzeum ve Vysokém nad Jizerou. Český génius a
dobrodruh Jára Cimrman má své muzeum v Příchovicích a muzeum Eduarda Helda
v Zákupech je ojedinělou přehlídkou masopustního a karnevalového zboží.
Technicky založené návštěvníky potěší svou expozicí Muzeum historické hasičské techniky
v Chrastavě a Muzeum ozubnicové dráhy a výtopny v Kořenově. Ve Velkých Hamrech si
v Muzeu energie mohou zájemci sami vyrobit elektrickou energii. Opomenout nelze ani
muzeum automobilového konstruktéra Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích nad Nisou.

Tagy