weby pro nejsevernější čechy

Před Hraničářem se četla jména zavražděných Židů

Šest milionů Židů bylo zlikvidováno za nelidských podmínek v průběhu druhé světové války. Kdyby se každou vteřinu přečetlo jedno jméno oběti, trvalo by čtení jmen téměř sedmdesát dnů.

Už posedmé se v úterý 18.dubna četla před Hraničářem v Ústí nad Labem jména lidí, kteří byli během druhé světové války pro svůj původ nacisty nespravedlivě pronásledováni a zavražděni. Stejně jako v minulých letech se touto akcí připojili pořadatelé a veřejnost k uctění památky hrdinů a obětí holocaustu, který nese název Jom ha-šoa ve ha gvura (Den holocaustu a hrdinství). Upomíná na den zahájení povstání židovských vězňů nacistického ghetta ve Varšavě (letos 80. výročí). Odvaha a hrdinství vězňů  i všech dalších, kteří se odhodlali hájit právo na důstojnost nejen svou, ale i všech utlačovaných a ponižovaných, je pro nás velkou inspirací.

Pořadatelem předčítání jmen je ZŠ Trmice ve spolupráci s Veřejným sálem Hraničář, Městským muzeem Ústí nad Labem, Filosofickou fakultou UJEP Ústí nad Labem a Evangelickou církví Ústí nad Labem. Akce probíhala souběžně v dalších čtyřiadvaceti městech ČR.

Při čtení jmen se před hraničářem střídala asi třicítka přítomných, mezi nimi nechyběl senátor Martin Krsek, ředitel muzea Václav Houfek a primátor města Petr Nedvědický.

Nezapomeneme!

(foto Jiří Preclík)

 

 

Tagy