weby pro nejsevernější čechy

Pískovcová krajina v rukách lamačů kamene. Ústecké muzeum připravilo zajímavou výstavu My lomy

Velmi zdařilá výstava, která mapuje a odhaluje těžbu pískovce v minulosti na dnes přísně chráněném území Labské pískovce a České Švýcarkso, byla slavnostní vernisáží zahájena v Muzeu města Ústí nad Labem. Její kurátorkou je RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. Možná si ještě pamatujete její výtečnou výstavu Písky, která bohužel doplatila na coronavirové lockdowny.

 Výstava je součástí projektu, který řeší Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP a Muzeum města Ústí nad Labem.

Ve třech sálech a přilehlé galerii jsou představeny výsledky mapování a dokumentace tisíce starých dobývek s využitím moderních digitálních a digitalizačních technik, prezentace dochovaných rozhlehlých lomových areálů a také téma využití zdejšího stavebního kamene na významné historické památky. Vznikla jako jeden z výstupů projektu podpořeného TA ČR v Programu ÉTA. Projekt byl ze strany muzea připraven velice precizně a obstál v obrovské konkurenci asi pětistovky žadatelů, jak připomněl ředitel muzea pan Václav Houfek.

Výtvarné řešení měl na starosti MgA. Jan C. Löbl, vedoucí ateliéru Oděvního a textilního designu z FUD UJEP. Významnou měrou se na celém projektu a výstavě podíleli Natálie Belisová a Jiří Belis, kterým kurátorka projektu v úvodním slovu osobně poděkovala. Návštěvníkům se tak otevřela trochu netradiční muzejní expozice, která vznikla z této spolupráce. Procházku po zaniklých lomech a těžbách provází funkční trojrozměrné exponáty, velkoplošné fotografie scenérií i zajímavých detailů, které kontrastují s virtuálními 3D modely a vizualizacemi lomů a podzemních prostor. K nejzajímavějším patří vizualizace průchodu podzemí pískovny v Ludvíkovicích.  Nechybí ani interaktivní hravé prvky pro nejmenší návštěvníky.

„My jsme zdokumentovali přes tři tisíce lokalit. Jsou to tedy nejen pískovcové lomy, kterých je zhruba dva a půl tisíce, ale jsou to i lomy čedičové na vulkanických kopcích, pak jsou to různé prospekce a dobývky železné rudy. Jsou to i lomy ve Šluknovském výběžku, kde se těžil granit na stavební a dekorační kámen. To území je skutečně velim rozsáhlé, „ poznamenala k projektu kuratorka Zuzana Vařilová.

Výstava „MY LOMY“ bude veřejnosti přístupná v prostorách Muzea města Ústí nad Labem od 22. června 2023 do 31. prosince 2023.

(s využitím tiskové zprávy UJEP, foto autor)

 

Tagy