weby pro nejsevernější čechy

Bělohlávkův betlém zkrásněl díky restaurátorům. Představí se v létě v muzeu v Turnově

Práce na restaurování betléma Michala Bělohlávka ze sbírky Muzea Českého ráje v Turnově dokončili restaurátoři z firmy Ateliéry Bárta. Betlém představuje dílčí část ze souboru sbírek, které muzeum obnovuje v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Naše muzea využívají každou dotační příležitost, která je určená pro tento typ institucí. A právě dotace na restaurování pomáhají dát do pořádku cenné sbírkové fondy. Sbírkotvorná činnost patří k těm nejzákladnějším, které muzea musí vykonávat. Zároveň se v případě restaurování sbírkových předmětů jedná, i s ohledem na jejich množství, o jednu z velmi nákladných položek. Proto takové dotační možnosti velmi vítáme. A samozřejmě z návštěvnického hlediska bývá zajímavé srovnání předmětu před restaurátorským zásahem a po něm,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje

V rámci tohoto projektu se dočkalo restaurování několik souborů a unikátních děl ze čtyř sbírkových fondů muzea. Posledním restaurovaným dílem z podsbírky etnologie je betlém turnovského malíře Michala Bělohlávka – kašírovaný papírový a dřevěný malovaný betlém složený ze 130 kompozic a figur.

Dílo vytvořil Michal Bělohlávek v poslední třetině 19. století. Svou rozměrností a kvalitou malby patří mezi velice vzácné soubory betlémů. Hodnotná temperová malba figur je vystavěna u větších postav přímo na dřevě, u menších je malba vytvořena na papírové, popř. lepenkové podložce. K souboru patří kromě postav i dřevěné a lepenkové skulptury s architekturou krajiny a renesančních měst. Figury, zvířata a vegetace jsou podlepeny.

Betlém byl kvůli nevhodnému uložení v 50. a 60. letech minulého století velmi poničen – zaprášený, poškozený vlhkostí, mechanicky nefunkční, barvy se odlupovaly, papír byl kyselý.  Po fotodokumentaci a restaurátorském průzkumu pracovníci Ateliérů Bárta všechny části betlému nejprve očistili, načež vyspravili uvolněnou malbu a odkyselili papírovou podložku. Dřevěné součásti truhlářsky vyspravili a drobné chybějící části malby a podložky doplnili.

Zrestaurované dílo se v létě představí návštěvníkům ve stálé expozici národopisného oddělení Muzea Českého ráje v Turnově.

Tagy