weby pro nejsevernější čechy

Liberecký kraj předčasně splatí úvěr na rekonstrukce silnic, dovolit si to může díky vyšším daňovým příjmům

Více než 294 milionů korun – takovou částkou může Liberecký kraj disponovat díky vyšším daňovým příjmům za první měsíce roku 2022. Kraj tak může předčasně splatit úvěr z roku 2006, který činil 750 milionů korun a jež využil na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Přebytek využije také na dopravní obslužnost, údržbu silnic či sociální služby.  

„Jsem rád, že díky vyšším daňovým příjmům můžeme konečně doplatit úvěr, který si Liberecký kraj vzal na rekonstrukce krajských silnic již v roce 2006. Z vyšších daňových příjmů použijeme finanční prostředky také na sociální služby, projekt cyklostezky svaté Zdislavy, údržbu silnic a dopravní obslužnost. V současné době ještě máme závazek z půjčky na modernizaci liberecké nemocnice. Splátky budou v příštích letech nastaveny tak, aby nepřesahovaly sumy, na které byl krajský rozpočet připraven v uplynulém období, a zároveň nebyly ohroženy další investice. Zajistit peníze na tak významný projekt, jakým je výstavba Centra urgentní medicíny, je náročným úkolem. Chtěl bych ale zdůraznit, že tato investice přinese kvalitní zdravotní péči i dalším generacím,“ uvedl hejtman Martin Půta.   

Vyšší daňové příjmy za období leden až květen 2022 dosáhly 294,4 milionu korun. „Očekáváme pozitivní trend také ve druhém pololetí tohoto roku. Je to ale dáno i tím, že jsme měli poměrně konzervativně nastavenou úroveň daňových příjmů, a to v objemu 3,33 miliardy korun. Přispěla k tomurazantní výše inflace a také vyšší výběr daní, zejména daně z přidané hodnoty.Skutečné plněníz DPH je za první měsíce roku 2022vyšší o 181 milionů korun oproti loňskému roku,“vysvětlil Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Vzhledem k dosaženému kladnému saldu z plnění daňových příjmů proto může Liberecký kraj mimořádné zdroje využít tak, aby nejen předčasně splatil zbývající část dluhu, jenž nyní činí 234.345.000 korun včetně jistiny, ale také ušetřil na úrocích. „Kdybychom totiž dluh spláceli až do roku 2026, jak to bylo naplánováno, museli bychom k pravidelným splátkám46.875.000 korun, které každý rok posíláme, připočíst i úroky za každou z nich. Úspora tak bude činit zhruba 30 milionů korun při současné sazbě12M PRIBOR 6,50 % p.a.,“ doplnil náměstek Miklík.

Liberecký kraj může úvěr předčasně splatit, jelikož mu to umožňují podmínky smlouvy z roku 2006. Musí jen doručit písemné oznámení minimálně 10 pracovních dnů před provedením mimořádné splátky jistiny. Úvěr byl sjednán před 16 lety na částku 750 milionů korun.

Díky zvýšeným daňovým příjmům může také kraj pokrýt další výdaje. Jedná se o ty, které nebyly zcela finančně zabezpečeny při rozdělování tzv. hospodářského výsledku II. Konkrétně se jedná o 37,529 milionu korun na běžnou a zimní údržbu silnic, 5 milionů na projekt cyklostezky sv. Zdislavy, 7,5 milionu na autobusovou a drážní obslužnost a také o dalších 10 milionů na financování sociálních služeb.

Tagy