weby pro nejsevernější čechy

Akvárium v liberecké botanické zahradě přiblíží živočichy z jezera Malawi

Pestrost života velkých afrických jezer, konkrétně jezera Malawi, představuje jedno z akvárií v liberecké botanické zahradě. Návštěvníci v jeho vodách nově zhlédnou takzvané cichlidy – předky ryb z čeledi vrubozobcovitých neboli Cichlidae.

Zahrada je domovem nejen rostlin, ale také mořských živočichů v zahradních akváriích. Jsou jedním z velmi navštěvovaných cílů zahrady a novinky lidé jistě uvítají,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Řetězec velkých afrických sladkovodních jezer vznikl jako následek tektonického rozpadu africké kontinentální desky a díky své velké hloubce a velikosti patří k největším zásobárnám sladké vody v celosvětovém měřítku. Společný geologický původ jezer a jejich relativní blízkost umožnily například právě rozšíření předků ryb z čeledi vrubozobcovití.

Vzájemná izolovanost populací vedla ke vzniku mnoha druhů této čeledi, které se adaptovaly díky pestré škále prostředí afrických tektonických jezer etiopské oblasti. Zajímavostí je skutečnost, že hloubka jezer ovlivnila u řady druhů jejich barevností.

Do dnešních dnů bylo popsáno téměř tisíc druhů cichlid žijících v této oblasti. Vědci z České republiky nezanedbatelnou měrou přispívají k porozumění evoluce a lokální adaptace zástupců této čeledi a jejich poznatky zveřejňují nejprestižnější vědecké publikace na světě.

Tagy