weby pro nejsevernější čechy

Poslední šance zaslat přihlášku do soutěže Kniha roku Libereckého kraje. Zbývají dva týdny

Ještě dva týdny zbývají do možnosti nominovat regionální tituly do soutěže Kniha roku Libereckého kraje. Přihlásit se mohou autoři nebo nakladatelé, jejichž kniha vyšla v roce 2023 a svým obsahem se významně týká Libereckého kraje, jeho obyvatel a jejich díla, tradic, příběhů, historie, výrobků a podobně. Uzávěrka je 28. února 2024.

Přihlášené knihy nám přibývají každý den. Budu ráda, když skutečně každý autor nebo nakladatel nebo i obec či město, které vydalo v loňském roce publikace, ji do soutěže přihlásí,“  uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V letošním roce se jedná již o 7. ročník soutěže. Celkem se do ní za dobu jejího konání přihlásilo již 156 knih.

O vítězných knihách rozhoduje sedmičlenná odborná porota, která hodnotí přihlášené knihy podle obsahu, kvality grafického zpracování, kvality tisku a vazby. Pomocnými kritérii bude dostupnost na trhu a výše nákladu. Členy poroty jsou zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci a odborník v oblasti nakladatelské činnosti, knižního obchodu a v oblasti grafického zpracování knih.

Přehled všech přihlášených knih z předešlých ročníků a formulář elektronické přihlášky jsou dostupné na webových stránkách https://kniharoku.kraj-lbc.cz/.

Tagy