weby pro nejsevernější čechy

Cesta za uměním je dostupnější. Oblastní galerie zrušila vstupné do stálých expozic

Bezplatně se seznámit s uměleckými sbírkami galerie, které se i po vzoru zahraničních muzeí stávají dostupnější pro všechny, mohou návštěvníci Oblastní galerie v Liberci. Ta v březnu zrušila vstupné do svých stálých expozic.

V letošním roce slaví galerie desáté výročí v zrekonstruované budově bývalých městských lázní. K tomuto výročí připravuje na červen 2024 pestrý výstavní i doprovodný program, včetně několika novinek pro návštěvníky. Jednou z nejviditelnějších je právě změna vstupného.

Oblastní galerie je po Severočeském muzeu další významnou institucí našeho kraje, která zavedla dobrovolné vstupné, a učinila tak své nádherné stálé sbírky přístupnější široké veřejnosti. Jsem ráda, že se to řediteli Filipu Suchomelovi a jeho týmu podařilo již rok od jeho nástupu do vedení galerie,“  uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Za vstup do stálých expozic galerie mohou návštěvníci zaplatit dobrovolné vstupné, jehož výši si sami určí. Výstavy i vzdělávací programy pak jsou zpoplatněny podle nového ceníku, který zohledňuje především výstavní program galerie a rozlišuje jednak velké výstavy otevírané v rámci výstavních sezon a umístěné v hlavních výstavních prostorech, a dále mezisezonní či krátkodobé výstavy. Dosud bylo možné galerii navštívit každý čtvrtek zdarma, nově budou dny volného vstupu spojeny se dny vybraných státních svátků, výročí či mimořádných akcí.

Zkušenosti ukazují, že bezplatné zpřístupnění galerijních či muzejních stálých sbírek vede k tomu, že do nich zamíří více lidí. To je i společným cílem vedení Oblastní galerie Liberec a Libereckého kraje.Otevřeno je každý den vyjma pondělí od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek stále až do 20 hodin.

Tagy