weby pro nejsevernější čechy

Obnovu fasády na faře v Horní Polici podpoří kraj milionem korun

Stalo se již tradicí, že Liberecký kraj v rámci individuálních dotací podporuje restaurování památek v regionu. Letos je jednou z takových akcí obnova severní fasády fary v barokním poutním areálu u kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Kraj na ni vyčlenil milion korun.

Poutní areál v Horní Polici patří mezi nejvýznamnější sakrální památky našeho kraje. Navíc je národní kulturní památkou, což znamená nejvyšší stupeň ochrany. Pod vedením současného biskupa litoměřického, Stanislava Přibyla, tam úspěšně probíhala v minulých letech rekonstrukce, na jejíž jednotlivé etapy Liberecký kraj přispíval. Fara je nedílnou součástí areálu a rada kraje o pokračování podpory tak, aby dospěl areál k celkové obnově,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Areál poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici je kulturní památkou a jeho obnova trvá od roku 2015. Letos by se mělo pracovat na severní fasádě fary, která směřuje na terasu celého areálu, je tedy nejvíc vidět. Obnovou projdou okna v přízemí a prvním patře, stejně jako hlavní vstupní dveře. Budou zrestaurována kamenná ostění a mříže na oknech a opravy se dočká omítka.

Památka slouží ke svému původnímu náboženskému účelu. Konají se zde pravidelné bohoslužby, poutní mše svaté a mše u příležitosti významných liturgických svátků.

Areál je denně přístupný s možností nahlédnutí do kostela, v neděli je kostel otevřený, stejně jako muzejní expozice. Fara slouží k setkávání církevní komunity a jako zázemí pro provoz farnosti a celého areálu. Je možné také domluvit individuální návštěvy a exkurze.

Jen za uplynulých pět let investoval Liberecký kraj do prací na poutním areálu v Horní Polici v několika etapách 4,7 milionu korun.

 

Tagy