weby pro nejsevernější čechy

Na obnovu schodů v kostele na Krásné přispěje kraj půlmilionem korun

Obnova kostela svatého Josefa v Krásné pokračuje i díky penězům z Libereckého kraje.
Ten přispěje prostřednictvím individuální dotace půl milionem korun na restaurování svatých schodů v kapli, která se v tomto kostele nalézá. Do obnovy se může zapojit také veřejnost, a to prostřednictvím transparentního účtu Římskokatolické farnosti Krásná.

Svaté schody, které se dočkají opravy, jsou kopií původních mramorových schodů o 28 stupních, po kterých podle legend kráčel v Jeruzalémě Ježíš Kristus k Pilátu Pontskému.
V kostele svatého Josefa jsou ve všech 28 schodech uloženy ostatky svatých, dopravených z Říma v roce 1762. Svaté schody jsou však ve špatném stavu a vyžadují nákladnou rekonstrukci v milionové hodnotě. Liberecký kraj zaplatí polovinu částky obnovy, tj. 500.000 korun. Společnost Kitl s.r.o již poslala na transparentní účet 100.000 korun, účast přislíbila také obec Pěnčín. Zbývající peníze budou tvořeny z darů veřejnosti, která může zasílat příspěvek též na transparentní účet diecéze.
Otcem myšlenky obnovy Kostela sv. Josefa je Kittelovo muzeum pod vedením RichardaHübela a faráře Jana Juchy MS. „Velice si cením úsilí Libereckého kraje i ostatních subjektůo obnovu našeho kostela. Kaple se svatými schody si důstojnou renovaci opravdu zaslouží,“ řekl farář Jan Jucha MS. Přispět na restaurování může každý, kdo chce podpořit obnovu a rozvoj Kittelovska. Pro tyto účely byl zřízen transparentní účet 266393841/0600, kam je možné poslat libovolnou částku.
V plánu je rovněž rekonstrukce malířské výzdoby kaple včetně iluzivního oltáře. Odborníci provedou iluzivní mramorování soklové části kaple a oblasti schodiště, opraví dřevěné prvky na schodišti a dojde také na obnovu omítky a vymalování niky. mezi oblouky. Tyto práce naváží na odborné zásahy z let 2015 až 2020, během nichž byly restaurovány stěny a strop lodi a presbytáře.
Kostel svatého Josefa v Krásné je jednolodní zděnou stavbou s půlkruhovým presbytářem a bočními kaplemi. Vystaven byl v letech 1756 až 1760. Půdorys kostela je neobvyklý, má tvar kříže. V kostele se nachází cenný hlavní oltář svatého Josefa a dva postranní oltáře.

Nástěnné malby pocházejí z konce 19. a začátku 20. století, vitráže a varhany jsou z téhož,období. Kostel je součástí barokního areálu.
Od roku 2013 investoval Liberecký kraj do prací na kostele prostřednictvím dotačního programu 7.2 na záchranu a obnovu památek 1.315.000 korun. Začalo to stem tisíc korun na restaurování vitrážových oken. V roce 2014 putovalo dalších sto tisíc na dešťovou kanalizaci a odvodnění a za rok ještě sto tisíc na vymalování presbytáře. Roku 2016 poskytl kraj 290 tisíc na restaurování nástěnných obrazů a v roce 2018 125 tisíc korun na restaurování stropu hlavní lodi kostela. Rok 2019 byl ve znamení třísettisícové investice na vymalování stěn a tatáž částka zamířila v roce na obnovu západní kaple.
„Liberecký kraj obnovy významných památek dlouhodobě a systematicky podporuje. Jsem rád, že v poslední době se stále častěji na renovacích a rekonstrukcích podílí i osvícení soukromí investoři, kteří postupují při restaurátorských pracích kupředu v úzké spolupráci s památkáři,“ řekl hejtman Martin Půta.
V České republice se nachází deset míst se svatými schody, z toho dvě na území Libereckého kraje.

Tagy