weby pro nejsevernější čechy

Obnova kostela sv. Josefa na Krásné

Péči o památky přikládá Liberecký kraj vysokou důležitost. Dlouhodobě přispívá například na postupnou obnovu kostela sv. Josefa na Krásné nedaleko Jablonce nad Nisou. Od roku 2015 poskytl na restaurátorské práce celkem 1.115.000 korun.

„V letošním roce je v kostele naplánováno restaurování západní kaple, oblouků do boční kaple a schodiště v této boční kapli. U tak mimořádných památek, jakou je kostel sv. Josefa na Krásné, mě těší, že se postupná obnova daří,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. Z rozpočtu kraje poputuje na tyto účely 300 tisíc korun.

Opravy v interiérech kostela započaly již před několika roky. Před jejich zahájením bylo zapotřebí odstranit přílišnou vlhkost z kostela. V roce 2014 tak bylo provedeno vnější odvodnění spočívající v odvedení vody dešťovou kanalizací a drenážním systémem podél obvodu kostela. Díky tomu se výrazně snížila celková vlhkost včetně stěn a podlah.

V roce 2015 se mohlo začít s kompletním restaurováním nástěnných maleb presbytáře, kde je pod současnou malbou použita šablonová výmalba; dokládá to nalezený vzorek. Restaurace se dočkala malba na stropě presbytáře s figurálními malbami včetně poškozené dřevěné konstrukce a omítky klenby a vítězného oblouku. Restaurací prošel i obrazu Krista v boční kapli.

K restaurování nástěnných obrazů v lodi došlo v roce 2016. Pracovalo se na stěnách v hlavní lodi kostela. Jednalo se o čtyři nástěnné malby: obrazy Narození, Navštívení a dvakrát po dvojici apoštolů s atributy. Obrazům hrozilo zničení, u obrazu Narození se muselo i domalovávat. Zároveň došlo na obnovu malby ozdobných rámů.

V dalším roce se pak pokračovalo s restaurováním nástropní malby s námětem Boha Otce a dvou nástropních štukových kytek nad lustry. Při restaurování byly nejprve sňaty nečistoty, proražená části malby byla odejmuta a poté navrácena na opravený podklad. Následně byly odstraněny přemalby a opravily se praskliny. Nakonec došlo na retuš akrylovými barvami a povrch obdržel polomatný lak s příměsí vosku. Sádrové růžice byly po očištění dotmeleny sádrovým tmelem
a probarveny do původní barevnosti.

Následovala oprava stropní malby a štukové výzdoby. Nástropní malba byla zbavena prachu, konstrukce stropu byla zpevněna a uvolněná místa přichycena ke stropním trámům. Opadávající štukové rámování bylo zrestaurováno a upevněno. Rok 2019 pak přinesl restaurování výmalby stěn v hlavní lodi. Současně probíhá restaurování mobiliáře.

Barokní kostel sv. Josefa v Krásné byl postaven v letech 1756 až 1760. Stavbu kostela inicioval, její povolení u samého císaře Josefa II. zařídil a celou stavbu proplatil „lékař Jizerských hor“ Jan Josef Antonín Eleazar Kittel.

Půdorys kostela je velmi neobvyklý – do tvaru kříže. Na jižní stranu od hlavního oltáře směřují  Svaté schody. Tento unikát je pouze v šesti kostelích v celé České republice. Pod těmito schody jsou uložené ostatky svatých přivezených z Říma v roce 1762 a věřící mají možnost jednou ročně po schodech vystoupat.

Tagy