weby pro nejsevernější čechy

Wenzel Bergner z Rumburku

Ve středu 16. srpna 2017 proběhla v budově muzea v Rumburku přednáška o dosud zcela neznámé osobnosti městských (i mezinárodních) dějin.

Ředitel muzea vystěhovalectví do Brazílie Ing. Petr Polakovič přijel představit životní osudy pražského rodáka Wenzela Bergnera, na jehož jméno (s přídomkem z Rumburku) narazil při studiu materiálů o dění ohledně jím sledovaných migračních vln do Brazílie. Původně neznámé jméno se díky dlouhému a důkladnému pátrání proměnilo v konkrétního člověka se zajímavým osudem. Z Rumburku, kde vyráběl a obchodoval s lučebnimani a textilem, se vyšvihl do pozice obchodního rady v delegaci, kterou Rakousko-Uhersko poslalo do Brazílie.

Po několika letech se vrátil do Vídně, kde pracoval pro státní úřady a sepisoval zprávu o svém působení. A při tom stihl podporovat Jungmanna a Matici českou…

Pátrání stále není u konce, třeba se jednou dočkáme i nějakého uceleného textu, obzvláště proto, že je zaangažovaná i Ester Sadivová.

Tagy