weby pro nejsevernější čechy

Mezinárodní den archeologie v České Lípě

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se v sobotu 21. 10. 2017 připojí k Mezinárodnímu dni archeologie připravenou akcí „Malé archeologické putování Českou Lípou“ (exkurze) a pozve Vás také na speciální prohlídku Archeologického muzea – Šatlavy spojenou s promítáním (3D středověk), ale i do expozic hlavní budovy muzea – Kláštera.

Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů.Svátek archeologie byl poprvé slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. Od roku 2014 se pravidelně koná i v České republice.

Pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě srdečně zvou na „Malé archeologické putování Českou Lípou“. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi. Vstup je zdarma.

Program Mezinárodního dne archeologie v České Lípě:

• Malé archeologické putování Českou Lípou

Komentované exkurze po stopách nejzajímavějších archeologických výzkumů v historických částech České Lípy proběhnou v 10:00, 13:00 a 15:00 hod., se zahájením i zakončením před Archeologickým muzeem – Šatlavou. Okruh městem o délce 2.5 km bude mít 12 zastavení, časově by exkurze neměla překročit 2 hodiny.

Archeologickou procházku doporučujeme spojit s prohlídkou muzea, kde bude mimo jiné promítán 3D model možné podoby České Lípy v pozdním středověku.

• Za archeologií do expozic Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Archeologické muzeum – Šatlava: prohlídka expozic s průvodci i odpoledním překvapením (českolipský malíř v proměně staletí). Návštěvníci se také mohou těšit na promítání virtuálního 3D modelu pozdně středověké České Lípy vypracovaného na základě dosavadních poznatků archeologického, historického a stavebně-historického bádání.

Hlavní budova (Klášter): za exponátem měsíce „Mincovní poklady archeologů“ s možností prohlídky stálých expozic s archeologickou tematikou (Pravěké osídlení Českolipska, Archeologie středověku na Českolipsku, Starověký Egypt a Českolipsko).

Volnou jednorázovou vstupenku obdrží zájemci (pouze) na pobočce Archeologické muzeum – Šatlava.

Otevírací doba: 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod.

Doplňující přehled akcí v rámci Mezinárodní dne archeologie v České republice, na Slovensku i ve světě naleznete v následujících odkazech:

http://denarcheologie.cz/

https://www.archaeological.org/events

Petr Jenč

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, přísp. organizace Libereckého kraje

Historické oddělení – Pracoviště archeologie a speleoantropologie

www.muzeumcl.cz/archeologie

Jana Jermanová Jakubská

Vedoucí oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

Tel.: 487 824 145, 702 000 096

www.muzeumcl.cz

Tagy