weby pro nejsevernější čechy

Loretánská muzejní noc 2018 v Rumburku

V Loretě Rumburk proběhne v květnu Loretánská muzejní noc 2018.

V pátek 18. 5. 2018 od 20.00 do 23.00 hod. návštěvníkům nabídne mimo jiné vystoupení dětských pěveckých sborů a scénický tanec souboru Animate. Připraveno je vystoupení „Na lidovou notu“ – v podání Kláry Brabníkové a Pavlíny Marcínové a jazz band Erwina Schrödingera. Představí se taneční skupina Butterfly. V ambitu je možné zhlédnout výstavu „Obnova křížových cest Šluknovska“ a pašijový betlém. V křížové chodbě se bude malovat světlem a tvořit ve výtvarných dílnách. Akce se koná na nádvoří před loretánskou kaplí, v kryté křížové chodbě a v klášterním kostele sv. Vavřince. V ambitu je k vidění výstava o historii kapucínského kláštera a loretánském podzemí. Ve vstupní budově se nachází Expozice církevního umění Šluknovska. Dvanáctý ročník Loretánské noci 2018 připravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Město Rumburk. Vstupné je 25 Kč. Festival muzejních nocí 2018 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy