weby pro nejsevernější čechy

Lípa Musica představí theremin, liturgické Temné hodinky i vzpomínku na Petra Ebena

Po mimořádně úspěšném zahájení s proslulou pěvkyní Magdalenou Koženou a Collegiem 1704 na Koncertu pro Liberecký kraj 17. září 2018 v Jablonci nad Nisou, bude 17. ročník festivalu pokračovat prodlouženým víkendem s trojicí neotřelých projektů v České Lípě, Zahrádkách a Filipově u Rumburku.

Druhý festivalový večer nabídne setkání s unikátním elektronickým hudebním nástrojem, kterým je theremin, a přední světovou hráčkou Carolinou Eyck v České Lípě. V sobotu se uskuteční tradiční Koncert při svíčkách v Zahrádkách u České Lípy, kde provedou renomované pěvkyně v oboru staré hudby Hana Blažíková a Barbora Kabátková Couperinovy Temné hodinky. První festivalový víkend se uzavře ve Filipově u Rumburku, kam Lípa Musica v letošním roce zasadila provedení zásadní skladby Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce v podání Marka Ebena a varhaníka Tomáše Thona. Poslední vstupenky jsou k dispozici na koncerty v České Lípě a ve Filipově, koncert v Zahrádkách je již zcela vyprodán.

Lev Sergejevič Theremin, ruský vědec, hudebník, tajný špion. Muž, bez kterého by neexistoval syntezátor. Jeho vynález neobvyklého zařízení vydávajícího tóny na principu elektromagnetického vlnění nejprve leninovská propaganda zneužila k plánu propagace elektrifikace Ruska, posléze s ním však dobyl Ameriku a celý hudební svět. Položil základy elektronické hudby. Ačkoli upadl velký vynálezce Theremin na nějaký čas v zapomnění a sovětský režim se mu odměnil vězněním v gulazích, na jeho vynález se nezapomnělo. Dnes zní theremin v kasovních filmech, jako Hitchcockův horor Rozdělená duše nebo Formanův Přelet nad kukaččím hnízdem. A duo Caroliny Eyck a Christopha Tarnowa, které se v České Lípě představí v pátek 21. září v bazilice Všech svatých ukáže, že na tento nástroj připomínající zvukem lidský hlas či smyčce lze interpretovat hudbu od renesance po současnost, a to bez jediného doteku. Vstupenky jsou ještě v prodeji.

Unikátním projektem bude bezpochyby vystoupení Caroliny Eyck, hráčky na theremin a klavíristy Christophera Tarnowa. Toto duo z Německa nám ukáže, proč právě tento nástroj, připomínající zvukem lidský hlas či smyčce, je tak často používán ve filmové hudbě, a jak na něj dokáže Carolina hrát „Bez doteku“… Srdcovou záležitostí je pro mne vystoupení Hany Blažíkové a Barbory Kabátkové, které nám společně za doprovodu dalších tří přátel představí Couperinovy Temné hodinky. Jedná se o nesmírně působivé a liturgicky propracované hudební zpracování modliteb Zeleného čtvrtka, Velkého pátku a Bílé soboty. V našem regionu opravdu nenalezneme příhodnější místo, než je kostel sv. Barbory, který je posledním svědkem zaniklé obce Mnichov, jež byla za třicetileté války srovnána se zemí. Jedinou památkou na toto místo je právě kostel sv. Barbory stojící uprostřed polí bez elektrifikace,“ uvádí Martin Prokeš, ředitel festivalu.

Nesmírně působivé a liturgicky propracované temné hodinky jsou současnému návštěvníkovi katolických bohoslužeb neznámým pojmem. Už od 12. století se tak nicméně označovaly modlitby Svatého třídenní, tedy Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty. Začínaly vždy až po setmění či v noci a navíc se během hodinek postupně zhasínaly všechny svíce až na poslední, která se odnesla za oltář. Nakonec tedy byla v chrámu naprostá tma, což symbolizovalo zatmění slunce při Kristově smrti a zármutek v těchto vrcholných dnech církevního roku vůbec. Není příhodnější lokality pro provedení jednoho z nejpůsobivějších děl francouzské barokní hudby Leçons de tenèbres (Temné hodinky) Françoise Couperina, které tento duchovní základ akcentuje, v podání mimořádných pěvkyň Hany Blažíkové a Barbory Kabátkové, než kostela sv. Barbory u Zahrádek, kde tmu zahání dodnes jen vroucí světlo svící. Tradiční koncert při svíčkách, který je beznadějně vyprodaný, se uskuteční v sobotu 22. září.

Labyrint světa a lusthauz srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází…“ tak doslova praví původní název jednoho ze stěžejních děl barokní literatury. Komenského alegorické zobrazení marnivosti, nebezpečí, nástrah, lstivosti, falše a nakonec marnosti všeho počínání v obzorech světského světa je stále živé a aktuální. Petr Eben se jím zabýval celý život. Prvotní improvizace nahradil kodifikovaný notový zápis, který jde ještě dál, než je obzor literární předlohy, do výšin drsných i nadpozemských, do sfér nekonečné fantazie i intimní spirituality skladatele, pro nějž se toto dílo stalo jeho labutí písní… O provedení se postará jeho syn Marek Eben v roli recitátora za varhanního doprovodu Tomáše Thona. Na koncert v neděli 23. září ve Filipově u Rumburku festival vypravuje i autobus. V prodeji jsou poslední tři desítky vstupenek.

S pozdravem

Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR

ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa

www.lipamusica.cz 

www.facebook.com/lipamusica

Tagy