weby pro nejsevernější čechy

Od kořenů ke koruně a plodům (Česko-slovenský básnický sborník Korene/Kořeny)

26. a 27. října 2018 – tedy v předvečer oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu – se uskutečnily dvojí křtiny pozoruhodné knížky vydané právě k tomuto společnému výročí Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků – česko-slovenského básnického sborníku Kořeny/Korene.

Před několika dny vyšel delší dobu očekávaný sborník české a slovenské poezie nazvaný Kořeny/Korene. Publikaci ke stému výročí založení Československa vydalo tišnovské nakladatelství SURSUM za finanční podpory firmy MONET + a pod záštitou velvyslance Slovenské republiky v Praze Petera Weise a Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

V knize je zastoupeno jednadvacet českých a jednadvacet slovenských autorů. (Pro „Seveřany z Výběžku“ není bez zajímavosti, že náš kout republiky ve sborníku reprezentuje varnsdorfský básník Milan Hrabal.) Editovaly Etela Farkašová a Milena Fucimanová. Sborník ilustrovala moravsko-slovenská výtvarnice Květoslava Fulierová a celkový vizuální dojem doplňují notové záznamy skladeb Ondřeje Fucimana, jež se vážou k některým veršům ve sborníku.

Ačkoli má sborník nepopíratelně společenský důvod k existenci, jeho obsah se rozbíhá po svém. Nic tady není striktně limitováno – ani generačně, ani tematicky. Jediným objektivním faktem je řazení autorů podle abecedy. Dál už si sborník vytváří své vlastní brázdy. Najdeme zde také báseň kreslenou, je tu zastoupen i dramatický memoárový dialog. Převládají básně se silným existenciálním nábojem, reflexe s dalekým dosahem, ale také poetické momentky. Velmi časté jsou básně přibližující krajinu, přesněji řečeno “vnútornú“ krajinu. Osobní prožitek, vzpomínka, nezastupitelný detail pak získávají univerzální platnost.

Nelze si nepovšimnout, že jak v české, tak i ve slovenské verzi jsou básně psány výsostným jazykem. Nenajdeme tu pokleslou češtinu, ani slovenštinu. Úcta k jazyku je patrná i tehdy, kdy si básník se slovy hraje, dodává jim staronové významy. Velice šťastně jsou v knize zakotvena krátká osobní vyznání autorů rozesetá na různých stránkách: vzpomínky na dávné společné chvíle, pozdravy současným přátelům, důkazy společných prací, vyznání, že naše dva svébytné jazyky často nepotřebují překlady, že si rozumíme. Právě nad těmito soukromými řádky si uvědomíme, že tato kniha není koncipovaná jako společensky objednaný manifest, ale spíše jako příjemná možnost si zase jen tak přátelsky povídat jako příbuzní, kteří žijí svůj život, ale někde a někdy jsou spolu navždy propojeni.

Jistěže také v tomto sborníku budou někomu někteří autoři chybět. To je zdánlivá Achilova pata každé podobné publikace. Nahlíženo skrze koncepci knihy, je zřejmé, že základním kritériem výběru byly osobní vazby českých autorů na Slovensko a slovenských básníků k českým, respektive moravským kamarádům. Kdyby tomu bylo jinak, nebyla by kniha tak přirozeně upřímná.

Křtiny

V pátek 26. října v 17.00 byla v Památníku národního písemnictví v Praze uvedena publikace nazvaná Kořeny/ Korene. Kniha vyšla za finanční podpory firmy MONET+ v tišnovském nakladatelství SURSUM ke stému výročí založení Československa.

Přítomní byli převážně autoři zastoupení v této antologii. Za slovenské básníky pronesl srdečnou zdravici básník Ireney Baláž, poté přednesl básně ze svého cyklu Metamorfóza podstaty. Své verše pak představili čeští autoři: Ivo Harák, Jana Štroblová, a Jitka Světlíková, brněnský básník Ivan Petlan. Pražská herečka Kateřina Dušková přednesla verše nepřítomných autorů: Etely Farkašové, Dagmar Marie Anocy a Aleny Vávrové. Na závěr četla Milena Fucimanová verše Radovana Jursy a básně z cyklu Podzim s Diogenem zesnulého básníka Augustina Skýpaly. Podvečer zakončila emotivní prosbou do vesmíru, aby básník tuto knihu i nadále provázel.

Sálem Boženy Němcové zněly nejenom verše, ale i původní klavírní skladby Ondřeje Fucimana, který poetický večer citlivě doprovázel. Poté se přítomní občerstvili vynikajícím moravským vínem a dalšími dobrotami, které pohostinně připravilo nakladatelství Sursum.

*

V sobotu 27. října proběhlo uvedení sborníku Kořeny/Korene v Moravské zemské knihovně v Brně. Účast byla hojnější z obou stran: slovenské i české. Slovenskou poezii zde představovali autoři: Dagmar Mária Anoca, Miroslav Brück, Marián Hatala, Erik Ondrejička a Ivica Ruttkayová.

Ivica Ruttkayová a Marián Hatala promluvili také za ostatní slovenské básníky, Dagmar Mária Anoca přiblížila kulturní vazby slovensko- rumunské.

Nakladatel pan Klepáček promluvil o situaci kolem vydání sborníku a poděkoval především sponzorské firmě MONET + a také paní Ivaně Kurucové, na jejíchž bedrech ležela veškerá tíha redakčních prací. Kromě slovenských autorů přečetli své verše také autoři čeští. Martin Černer, Ivan Petlan, Ivo Odehnal, František Schildberger, Zdeněk Volf. Milena Fucimanová opět uvedla básně Radovana Jursy a verše z cyklu Podzim s Diogenem Augustina Skýpaly. Celý večer opět provázel vlastními klavírními skladbami Ondřej Fuciman.

Na závěr knihu slavnostně pokřtil prof. Miloš Štědroň a poté studenti brněnského JAMU zazpívali několik písní z připravované premiéry. Na závěr studenti zazpívali slovenskou i českou hymnu.

I tentokrát se hudebně-poetický večer dovršil příjemným přátelským posezením u vínka. A co víc: na místě se domluvily další možnosti vzájemné kulturní spolupráce.

*

Sborník čekají ještě třetí křtiny – a to v Bratislavě. Uskuteční se 20. 11. 2018 v 17 hodin v Galérii Artotéka, Kapucínska 1, Bratislava.

Fr. Liecht

Fotografie z křtin v Praze a Brně – autorky fotografií: Anna Kurucová, Ivana Kurucová a Milena Fucimanová:

Tagy