weby pro nejsevernější čechy

Poločas rozpadu URANU se naplnil

Objekt libereckého magistrátu, který dlouhodobě vykazuje nevyhovující podmínky z hlediska technického stavu, projde rekonstrukcí. Jedná se o budovu URAN na třídě 1. máje, kde v současné době sídlí Městská policie Liberec a některá oddělení a odbory Magistrátu města Liberce.

Stavebně technický průzkum, který liberečtí radní nechali zpracovat v roce 2017, prověřil stav a únosnost nosných konstrukcí, stav obvodového pláště, stav izolací a vnitřní rozvody. Na základě laboratorních zkoušek na výskyt azbestu a statického posouzení nosných konstrukcí jasně vyšlo, že tzv. Boletické panely azbest neobsahují.

URAN by měl projít opravou v podobě výměny pláště, oken a kompletní výměny topení. Vedení Liberce zvažuje řešení ve variantě opravit budovu za provozu anebo přestěhovat úředníky a městské strážníky do náhradních prostor.

„Nyní zadáme novou projektovou dokumentaci. Dvě předchozí stavební dokumentace z roku 2012 a roku 2015, které už město mělo vypracované, po lhůtě tří let přestaly platit. V tuto chvíli řešíme zadání pro stavební dokumentaci budovy, jejíž rekonstrukce by měla proběhnout co nejdříve,“ uvádí primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.
Ten rovněž sestavil pracovní skupinu, kterou tvoří primátor a jeho náměstci Jiří Šolc a Jiří Němeček, člen Rady města Liberce Petr Židek, dále tajemník magistrátu Martin Čech, vedoucí Odboru majetková správa Jaroslav Schejbal, ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík, architekt Jiří Janďourek a v roli konzultanta projektant František Příhoda. Skupina se bude pravidelně scházet, řešit varianty možností opravy budovy a výstupy z jednání a doporučení s návrhy k dalšímu postupu bude předkládat libereckým radním.
Primátor města Jaroslav Zámečník zintenzivní kroky vedoucí k řešení problému. „Službu občanům musíme poskytovat v bezpečném prostředí jak pro klienty, tak pro zaměstnance, proto bych velmi rád vyřešil stav budovy Uranu co nejdříve,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
Budova známá jako URAN byla postavena v roce 1969. Jde o sedmipodlažní objekt s ocelovým skeletem a s obvodovým pláštěm z tzv. Boletických panelů. Podle stavebně technického průzkumu z roku 2017 nevykazují tyto panely žádné riziko výskytu azbestu. Objekt byl v roce 2005 převeden do majetku statutárního města Liberec a z pohledu využití je po dobu 20 let od převodu vlastnických práv vázán k výkonu veřejné správy. Kromě rekonstrukce parteru v roce 2009 neprošla budova žádnou významnou opravou.

Tagy