weby pro nejsevernější čechy

Českolipské muzeum představí výstavu lukostřelců a ostrostřelců

Od 15. března do konce roku bude v Galerii Chodba Vlastivědného muzea a galerie Česká
Lípa probíhat výstava s názvem „Lukostřelci a ostrostřelci v České Lípě“. Expozice představí
činnost a historii dvou významných českolipských střeleckých spolků.
První z nich je Spolek lukostřelců, který byl založen v roce 1581. Ve své činnosti pokračoval
nepřetržitě až do druhé světové války. Nejvýznamnější akcí byla vždy slavnost na Svatodušní
svátky (Letnice) spojená s tzv. „střílením ku ptáku“, které se konalo kousek od hostince
U lukostřelce.
„Připomínání místních tradic je jedním z významných úkolů muzeí. Lukostřelci a ostrostřelci byli
váženými občany měst a obcí, kde působili. V některých městech se dnes místní snaží tuto tradici
obnovit, i když dnes už jen jako připomínku, bez původní funkce,“ uvedla Květa Vinklátová, radní
pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
Druhý spolek, Sbor ostrostřelců, založený oficiálně v roce 1813, pečoval v mírové době o veřejný
pořádek, zákonnost a bezpečnost osob i majetku. Kromě cvičných střeleb a střeleckých slavností
na Střelnici byl sbor ve svých slavnostních uniformách se zbraněmi stálou reprezentativní součástí
všech oslav církevních a státních svátků i vítání důležitých návštěv až do nacistické okupace.
Kromě historie obou spolků výstava představí kuše, pušky, dřevěnou maketu orla, prapory, části
uniformy ostrostřelců a drobné dary věnované spolku lukostřelců.
„Hlavním magnetem výstavy je 38 malovaných ostrostřeleckých terčů, které jsou jedinečným
pramenem výtvarného charakteru a společenského poslání pro střelecké soutěže,“ prozradil
Jaroslav Panáček, kurátor výstavy.
Terčový obraz tvoří celá řada námětových skupin: motivy morální či moralizující, spojené
s příslovími a sentencemi, biblické náměty, výjevy z pověstí a z válek, ale i některé významné
události.

Tagy