weby pro nejsevernější čechy

Gloriet v Růžové zahradě je v havarijním stavu, město ho nechalo uzavřít

Návštěvníci Růžové zahrady v Děčíně musí počítat se zásadním omezením. Kvůli havarijnímu stavu byl z bezpečnostních důvodu uzavřen Gloriet.
V interiéru jsou odstraněny omítky, kamenná podlaha vykazuje četné poruchy a ve významné míře zcela chybí. Do prostoru masivně zatéká vlivem dožilých izolačních vrstev v terasách horních pater. Havarijní stav se týká i kamenosochařských a sochařských prvků. Odvodnění teras je nefunkční.

Vrcholový vyhlídkový pavilon je proto již dlouhodobě po statické stránce monitorován. V posledních několika měsících bylo zjištěno, že se stav celé konstrukce velmi rychle zhoršuje. Město se proto rozhodlo pavilon uzavřít nejen z bezpečnostních důvodů, ale také proto, aby nedocházelo k dalšímu poškození. Než dojde ke kompletnímu restaurování celého Glorietu, bude vyhlídkový pavilon podepřen provizorní dřevěnou konstrukcí.

Město počítá s opravou

Nyní se zpracovává revize projektu „Restaurování glorietu v Růžové zahradě“, který byl vypracován již v roce 2004. Předpokládané náklady na obnovu Glorietu jsou ve výši 16,6 milionů korun. Odhadované náklady restaurátorských prací na sochařské výzdobě jsou 4,2 milionů korun.

V současné době se zpracovává také projektová dokumentace „Obnova Dlouhé jízdy“, která bezprostředně navazuje na objekt glorietu.

Z historie

V 70. letech 17. století založil hrabě Maxmilián Thun na severní části skalní terasy podle italských vzorů mimořádně vytříbenou zahradní kompozici, obohacenou významnými stavbami a sochařskou výzdobou.  Vznosný, dvoupatrový gloriet s monumentálními schodišti, vrcholovou nástavbou, byl dokomponován balustrády a náročnou sochařskou výbavou. Do nitra glorietu je zaústěna krytá chodba, která umožňuje přímé propojení zahrady s kostelem Povýšení sv. Kříže.

Gloriet vcelku s Růžovou zahradou patří mezi vynikající památkové soubory. Svojí pozoruhodnou a unikátní koncepcí a celkovou výtvarnou úrovní se řadí mezi vrcholné představitele raně barokní tvorby u nás. Vlastní objekt glorietu je neopominutelnou součástí historického jádra města Děčína a památkou prvořadého významu s nevyčíslitelnou hodnotou.

 

 

 

Tagy