weby pro nejsevernější čechy

O titul Památka roku se uchází i Karlovské náměstí v Lomnici

Třetí památkou, která se ucházela o titul o titul Památka roku Libereckého kraje, je
Karlovské náměstí – součást vesnické památkové rezervace Karlov v Lomnici nad Popelkou.
Karlov vznikl kolem poloviny 18. století, na jeho rynku se v polovině 19. století objevila socha
Panny Marie Karlovské. Vznikla zde i malá kašna a místo dostalo typické vzezření náměstí s
venkovskou zástavbou.


„Když se ocitnete na Karlovském náměstí, jako byste uměli cestovat časem, najednou jste v 19
století. Náměstí prošlo velkou proměnou a nyní je nádherně zrekonstruované. Až na několik
novějších domů tu lze obdivovat původní chalupy. Město Lomnice nad Popelkou se skutečně
příkladně stará o historické dědictví a je v tomto ohledu také oceňováno v rámci celé České
republiky,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
Zásadní pro celou kompozici náměstí je hlavní osa zdůrazněná v centrální části sochou Panny Marie
Karlovské, dále studnou a zakončením v podobě sochy sv. Prokopa.
Síť cest byla obnovena podle historických pramenů. Hlavní osa je z perku lemovaného dlažbou
z čedičových odseků (hradní dlažba zametená perkem), od ní pak vedou boční spojovací chodníčky.
Původní lipová alej byla ponechána tak, aby plnila svou historickou funkci a dodávala místu genia
loci. Vyměněna byla pouze zlomená mladá sazenice lípy, která byla do stromořadí dosazena
v nedávné době po chybějícím stromu.
Křížení cest je zvýrazněno nově vysazenými nachově kvetoucími pěnišníky. Původní pámelníkový
plot nahradil po celém obvodu parku plot habrový. Po urovnání terénu byl založen nový trávník.
Nezbytný mobiliář (lavičky, odpadkové koše) se nalézá podél hlavní komunikační osy. Byla také
obnovena kašna u bočního vstupu do parku, ve které po desítkách let opět proudí voda. Obě sochy
byly citlivě restaurovány za užití neagresivních čistících metod i moderních tmelících a spojovacích
materiálů s důrazem na maximální ochranu dochovaného historického originálu.
Zrepasována byla i svatozář Panny Marie, restaurace se dočkaly litinový plůtek okolo sochy i obě
litinové lampy. Kamenný stupeň a podesty obou lamp musely být kvůli velkému poškození nově
vyrobeny. Socha sv. Prokopa získala zpět repliku berly – atributu světce.

Tagy