weby pro nejsevernější čechy

V Lomnici se lze stát tovaryšem šesti řemesel

Řadu akcí a projektů podporuje Liberecký kraj z dotačního fondu Řemeslná a zážitková turistika. Pomáhá mimo jiné také upozornit a propagovat tradiční řemesla na Lomnicku. Chce tak přispět k rozšíření tohoto typu turistiky v tamním regionu prostřednictvím odkazu na bohaté regionální řemeslné tradice, postarat se o jejich rozvoj a zároveň zajistit přežití tohoto cenného dědictví předků do budoucna.

„Velmi mě těší, že se díky dotačnímu programu Řemeslná a zážitková turistika daří podporovat takové akce, které návštěvníky vedou k místním tradicím, umožní jim něco nového se naučit a pochopit základy tradičních řemesel,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelkou připravilo na léto cyklus takzvaných řemeslných úterků. Pod odborným dohledem lektora, místního řemeslníka, budou mít návštěvníci možnost proniknout do tajů čtvera, respektive šestera zajímavých řemesel; workshopy a exkurze se budou konat na lomnickém zámku, ale též v dílnách a ateliérech místních řemeslníků.

Zmíněnými čtyřmi tradičními řemesly Lomnicka jsou cukrářství s pekařstvím, kamenářství, hrnčířství a sklářství. Dalšími dvěma jsou pak zvonařství a drátování.

Účastníci tak letos navštíví ateliér tavené plastiky sklářského výtvarníka Jiřího Ryby v Lomnici, keramickou dílnu Střediska pro volný čas Sluníčko Lomnice nad Popelkou, dílnu drahých kamenů místního řemeslníka Lubomíra Hromádka a výrobnu Lomnických sucharů Ladislava Kodejšky, dále je případně čeká exkurze za zvony na hřbitovní zvonici a výroba vlastních zvonečků nebo workshop základních technik drátování.

„Absolventi kurzu obdrží tovaryšský list s razítkem a s kvízem z historie řemesel a závěrečný mistrovský glejt,“ dodala Zdeňka Breuerová z Kulturního a informačního střediska v Lomnici nad Popelkou.

Více informací o termínech se nalézá na webu www.kislomnice.cz a na facebookové stránce www.facebook.com/kislomnice.cz.

 

Tagy