weby pro nejsevernější čechy

Památkám se daří v Lomnici nad Popelkou. Stala se Historickým městem Libereckého kraje

Titul Historické město Libereckého kraje se stala Lomnice nad Popelkou. Obsadila první místo v krajském kole soutěže o Cenu Programu regenerace za rok 2021. Předání ocenění se uskuteční 7. května od 17 hodin v rámci Slavnosti vína. Zástupce města obdrží šek na sto tisíc korun.

„Jsou města, která velice dbají na to, aby byl uchován odkaz předků v podobě zachovalé architektury a památek, které po přechozích generacích zůstaly. Své památkové rezervace a památkové zóny zvelebují, podporují občany v památkových obnovách. Jedním z takových měst je tradičně Lomnice nad Popelkou. Vedení města skutečně o historický odkaz pečuje, zaslouženě a opakovaně je adeptem na zisk Ceny Programu regenerace,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je dotačním titulem Ministerstva kultury České republiky určeným k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst.

Na dotaci dosáhnout a do soutěže se zapojit mohou města, která mají zpracovaný vlastní program na obnovu památkových rezervací a zón a společně s vlastníkem se na ní finančně spolupodílí. Členy pracovních komisí programu regenerace některých měst jsou i zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje.

O výsledcích soutěže rozhoduje odborná komise. Ta při hodnocení věnuje pozornost například kulturním památkám, jejich stavu, nákladům vynaloženým na jejich obnovu, ale i na úklid v památkových zónách a rezervacích, zpřístupnění památek a podobně.

Lomnice nad Popelkou zvítězila v krajském kole této soutěže i v letech 2015 a 2018.Minulý rok se stala Historickým městem Libereckého kraje Dubá, jež letos obsadila druhou příčku.

Tagy