weby pro nejsevernější čechy

Obchodní akademie v České Lípě chce využívat dešťovou a odpadní vodu

Směle do budoucnosti hledí na Obchodní akademii v České Lípě. Již v minulosti zde provedli řadu úprav, oprav a rekonstrukcí vedoucích k tomu, aby byla energetická náročnost budovy co nejnižší. Nyní by mnohem více rádi začali využívat dešťovou a odpadní neboli šedou vodu.

„Chytrá řešení a technologie jsou trendy současné doby, které Liberecký kraj intenzivně podporuje. Fandím českolipské škole a jsem ráda, že jí můžeme v naplňování smělých vizí pomoci,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Přípravou projektu nazvaného Udržitelné hospodaření s vodou v Obchodní akademii Česká Lípa, je pověřen ředitel školy Rostislav Lád, jenž zadal zpracování projektové dokumentace. Záměr schválila Rada kraje na svém červencovém zasedání. „Chceme zažádat o dotaci ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020,“ doplnila radní.

Projekt počítá s výměnou stávajícího a vybudováním nového potrubí vody spojeného s kanalizací, osazením úspornějších zařízení umožňujících splachování menším množstvím vody, důsledným oddělením pitné a dešťové vody, umístěním nádrží na zachycování dešťové vody, jež bude svedena ze střechy směrem do dvora a zachycováním vody z umyvadel, sprch a dřezů.

„Tato opatření napomáhají přizpůsobit se probíhajícím klimatickým změnám. Zachycování dešťové vody může napomoci při opakujícím se suchu a snížit spotřebu pitné vody,“ dodala radní.  „Kromě toho může českolipský projekt posloužit coby zdroj inspirace pro jiné školy, krajské příspěvkové organizace či objekty, které kraj vlastní. Naplňujeme tak naši koncepci Chytřejší kraj.“

Náklady by se podle odhadu měly pohybovat okolo tří milionů korun s daní. Roční úspora nákladů na pitnou vodu využitím šedé a dešťové vody by činila zhruba osmnáct až dvaadvacet tisíc korun. Jímaná dešťová voda se může využít k zalévání trávníků v dvorním traktu, kropení dvora a ke splachování toalet. Šedá voda by po přečištění a dezinfekci UV lampami rovněž sloužila ke splachování záchodů.

Škola již doposud prošla celou řadou energetických opatření. Byla zateplena, získala nová špaletová okna, nainstalovali zde nové tepelné čerpadlo a systém nuceného větrání s rekuperací tepla.

 

Tagy