weby pro nejsevernější čechy

Lepší místo pro rozmnožování ropuch vytvoří v Žizníkově bagry a offroady

Ohroženým živočichům dlouhodobě a systematicky pomáhá Liberecký kraj: nedávno například ve dvou přírodních památkách na Českolipsku vytvořil vhodné podmínky pro rozmnožování blatnice skvrnité, skokana skřehotavého, kuňky ohnivé i evropsky chráněného čolka velkého. Nyní pomáhá při rozmnožování ropuchy krátkonohé v Žizníkově.

Za účelem ochrany populace této žáby vyhlásil Liberecký kraj v roce 2018 přírodní památku Pískovna Žizníkov. Ropucha krátkonohá, která dává přednost oblastem bez vegetace nebo jen se spoře zarostlou půdou, zde totiž žije. Běžně se v noci pohybuje mezi odstavenými bagry a buldozery. Ke zdárnému vývoji pulců jí stačí kaluže vzniklé v kolejích vyjetých pneumatikami těžařské techniky.

Zdejší pískovna se dotěžuje a postupně rekultivuje, přičemž po ukončení rekultivačních prací by již nebyla pro ropuchu vhodným místem k životu. Proto Liberecký kraj připravil projekt s názvem Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově. Získá na ni příspěvek z Operačního programu životní prostředí.

„Celkové náklady projektu jsou 1.354.085 korun, přičemž z operačního programu očekáváme dotaci ve výši 1.217.185 korun,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Tytéž bagry, mezi nimiž ropucha po nocích skáče, nyní na ploše sousedící se zanikající pískovnou vytvoří písečné přesypy a mělké tůně těsněné jílem. V území o rozloze tři a půl hektaru tak vzniknou nová vhodná místa pro udržení populace této žáby. V následujících letech Krajský úřad Libereckého kraje plánuje plochy udržovat tím, že na nich bude cíleně přejíždět — a výmoly vytvářet — těžební technika nebo offroadová vozidla. Tím se budou průběžně obnovovat mělké tůně, které ropuchy krátkonohé k množení nutně potřebují.

„Projekt bude podle harmonogramu hotov již letos. Ještě do konce roku 2022 zde však potrvá monitoring toho, jak byla opatření účinná,“ dodal Jiří Löffelmann, radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

 

Tagy