weby pro nejsevernější čechy

Turistické linky vlaků a autobusů zatím stojí. Až to půjde, rozjedou se rychle

Pečlivě budovaný systém veřejné dopravy v kraji koronavirová pandemie a s ní spojená opatření notně poznamenaly. Za normálních okolností by se již rozjely posilové vlaky v rámci velikonočních prázdnin a blížilo by se zahájení první etapy provozu turistických
autobusových linek včetně cyklobusů. Vše je ale jinak.
„Podle našich plánů měla letošní sezonní nabídka linek a spojů s turistickým potenciálem navazovat na úspěšný loňský rok, ale také se rozšířit o nové nabídky, a to nejen na území Libereckého kraje,“ posteskl si Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a
veřejných zakázek. „Nyní pečlivě sledujeme kdy a za jakých podmínek se bude vládou nastavený režim omezující obyvatele uvolňovat, abychom mohli začít s oživováním připraveného konceptu sezonní dopravy.“
Turistická veřejná doprava pro pěší i cyklisty je mezi cestujícími velmi oblíbená. Zahájit provoz turistické veřejné dopravy, oblíbené mezi pěšími cyklisty, by v případě uvolněných poměrů netrvalo dlouho. „Většina takových linek je nyní vedena v takzvaném výlukovém stavu, kdy je provoz schválen, ale s jeho dočasným omezením,“ vysvětlil Otto Pospíšil, zástupce ředitele společnosti KORID LK, která v kraji koordinuje veřejnou dopravu. „V takovém případě jsme schopni po dohodě s dopravci poměrně rychle linky uvést do provozu“.
Všechny plánované spoje však letos do provozu uvést nepůjde. Zejména v železniční dopravě je znovuobnovení provozu komplikovanější a některé posilové vlaky tak bude nutné oželet. To samé se týká i spojů, které jsou mezinárodní a je krajně nepravděpodobné, že by se například oblíbené spojení z Harrachova do Sklářské Poruby minimálně v letní sezóně obnovilo.
Přestože se již vyskytly jisté signály o uvolnění nastavených omezení, nelze zatím stanovit konkrétní termíny, kdy začne turistická doprava jezdit. „Nejde jen o oznámení vlády, že se od nějakého data uvolňuje omezení, ale také o jasně srozumitelnou definici, za jakých podmínek bude umožněno cestování a kdy se očekává větší poptávka,“ poznamenal Jan Sviták. Informace o případném zahájení turistické dopravní sezóny bude KORID LK, organizátor veřejné dopravy, zveřejňovat nejen na svém webu a sociálních sítích, ale i prostřednictvím informačních kanálů Libereckého kraje.

Tagy