weby pro nejsevernější čechy

Děčín získal dotaci na domov pro lidi trpící Alzheimerem

Město Děčín bylo úspěšné při podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Díky tomu obdrží až 38,157 milionů korun na vybudování zcela nového Domova se zvláštním režimem pro zdravotně postižené obyvatele především s Alzheimerovou chorobou či stařeckou demencí. Domov by měl vzniknout přestavbou objektu bývalého bowlingu v Křešicích.

„Zařízení, které se bude starat o lidi trpící Alzheimerovou chorobou, naše město potřebuje, proto jsem rád, že se nám podařilo připravit projekt na přestavbu budovy bývalého bowlingu v Křešicích a získat na něj dotaci od státu,“ řekl náměstek primátora pro územní a investiční rozvoj Vladislav Raška.

Stávající kapacita sociální služby pro osoby s poruchou kognitivních funkcí je nedostatečná, protože osob s tímto typem onemocnění stále přibývá. Současná kapacita prostor v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem na Kamenické ulici v Děčíně tak dlouhodobě nedostačuje.

„Spolu s městem Děčín se snažíme opakovaně hledat řešení, jak rozšířit stávající kapacitu pro naše obyvatele, kteří potřebují odbornou pomoc. Objekt bývalého bowlingu v Křešicích byl již od počátku vytipován jako vhodný pro tento typ služby. Bohužel projekt vždy ztroskotal na financích. Proto jsme velmi rádi, že nyní konečně dostává naše letité snažení ocenění nejen v podobě dotačního titulu,“ uvedla ředitelka Centra sociálních služeb Děčín Jana Skalová.

Tato budova poskytne dvou a jednolůžkové pokoje včetně sociálního zařízení, každý s vlastním balkónem, společné vnitřní a venkovní prostory pro každodenní střetávání se či možnost pobytu venku i pro zcela imobilního klienta. Kapacita objektu je 42 lůžek.

Celkové náklady akce jsou dle položkového rozpočtu vyčísleny na 103,5 milionů korun skutečná cena ale vzejde z výběrového řízení a předpokládá se nižší. Dotace v přiznané výši 38,157 milionů korun bude neměnná. Realizace stavební akce bude ukončena nejpozději do 30. 11. 2022.

 

Tagy