weby pro nejsevernější čechy

Prestižní neformální vzdělávací program vévody z Edinburghu podpoří také žáky z Libereckého kraje

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (Duke of Edinburgh´s International Award neboli DofE) je prestižní neformální vzdělávací program, který spolupracuje nejen se základními a středními školami, ale i s dětskými domovy nebo středisky volného času. Je určený pro děti a mládež ve věku 14 až 24 let a jeho úkolem je motivovat a podporovat osobní rozvoj a získávání dovedností, které jsou potřebné pro budoucí život a zaměstnání. Liberecký kraj dnes s DofE podepsal smlouvu o spolupráci. Na základě ní se zavazuje poskytnout finanční podporu ve výši 10.000 korun svým příspěvkovým organizacím, které se do programu zapojí.

„O program je rok od roku stále větší zájem. Aktuálně se do něj zapojuje na 130 států z celého světa. Podporuje ho i britská královská rodina a já jsem moc rád, že se do něj přihlašuje také Liberecký kraj,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Program je určen pro základní i střední školy, univerzity, sportovní kluby a další organizace pracující s dětmi a mládeží. Účastníci si v programu volí aktivity ve čtyřech oblastech:

 • Pohyb – zdokonalení fyzické kondice a motivace ke zdravému životnímu stylu.
 • Dovednost – zdokonalení v různých činnostech, rozvoj dovedností i talentu.
 • Dobrovolnictví – rozšíření zájmu o pomoc druhým, posílení odpovědnosti a charakteru.
 • Expedice – překonání sebe sama, řešení problémů, komunikace a práce v týmu.

„Aktivitám se mladí lidé věnují dobrovolně. Doba trvání se odvíjí od zvolené úrovně programu – bronzové na minimálně 6 měsíců, stříbrné v délce nejméně jednoho roku a zlaté na alespoň rok a půl. Po úspěšném splnění svých cílů žáci získávají prestižní certifikát, který uznávají zahraniční univerzity i zaměstnavatelé,“ dodal Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Hlavní principy DofE:

 • Individuální přístup – každý účastník si vybírá aktivity a stanovuje cíle podle svých zájmů.
 • Nesoutěžní povaha – v programu se nesoutěží, účast v programu je osobní výzvou.
 • Dostupnost pro všechny – účastnit se může každý ve věku od 14 do 24 let.
 • Dobrovolnost – všechny aktivity vykonávají účastníci dobrovolně a z vlastní vůle.
 • Důraz na rozvoj – cíle se stanovují s ohledem na zdravou výzvu a motivaci.
 • Vyváženost – program podporuje rozvoj charakteru, dovedností a sociálního cítění.
 • Rostoucí nároky – každá úroveň vyžaduje více času, odhodlání a odpovědnosti.
 • Inspirativnost – účastníci si stanovují své cíle, ty se snaží splnit, a tím se zdokonalit.
 • Dlouhodobost – program podporuje vytrvalost, zodpovědnost a vnitřní motivaci.
 • Zábavnost – program by měl přinášet radost, naplnění a uspokojení.

„Studenti se věnují tomu, co je zajímá: učí se nový cizí jazyk, rozvíjejí prezentační dovednosti, hrají na hudební nástroje. Mohou se zlepšit v běhání, týmových sportech, nebo dokonce přeplavou Gibraltarský průliv. Oblast dobrovolnictví je součástí programu, ve které se zapojují do pomoci svému okolí. Liberecký kraj tímto memorandem potvrzuje, že mu opravdu záleží na úspěšné budoucnosti mladé generace,“ doplnil Tomáš Vokáč, výkonný ředitel DofE.

Uzavřením smlouvy o spolupráci se Liberecký kraj zavazuje poskytnout finanční podporu svým příspěvkovým organizacím, které jsou do programu DofE zapojeny. Příspěvek činí 10.000 korun a je určený na úhradu ročního licenčního poplatku za registraci, poplatky za jednotlivá školení a další aktivity.

V současné době jsou do programu zapojeny čtyři příspěvkové organizace Libereckého kraje, a to Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, liberecké Gymnázium F. X. Šaldy, Gymnázium Česká Lípa a Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Liberci. „Po uzavření smlouvy o spolupráci očekáváme zájem i dalších škol,“dodal hejtman Půta. 

Předběžně by se do programu DofE chtěly zapojit tyto čtyři příspěvkové organizace Libereckého kraje:

1.VOŠ sklářská a Střední škola Nový Bor, Wolkerova 316
2.Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, Frýdlant
3.Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Liberec, Kostelní 9
4.Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390

 

 

Tagy