weby pro nejsevernější čechy

Kraj žádá o další peníze na nové kotle a tepelná čerpadla

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo v úterý 23. června 2020 záměr kraje na financování projektů, které splnily podmínky třetí vlny kotlíkových dotací, ale na něž nezbyly finanční prostředky z aktuálně vyhlášeného programu. Celkem 55 milionů korun by mělo podpořit přibližně 450 žádostí z tzv. zásobníku projektů, který již před časem schválila rada kraje.

„V současné chvíli připravujeme projektovou žádost do1. výzvy Ministerstva životního prostředí. Celkové investiční výdaje zásobníku projektu kotlíkových dotací ve třetí vlně činí5,55 % z republikových financí. Liberecký kraj tedy může požádat o celkem 55 milionů korun na výměnu zastaralých neekologických kotlů za šetrnější zdroje tepla,“uvedl Michal Kříž, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Navýšení finančních prostředků na kotle a tepelná čerpadla je určeno pouze pro zásobníkové projekty a neznamená tudíž vyhlášení nového dotačního programu. Aby žadatelé na tyto finanční prostředky dosáhli, musí být jejich projekty nejprve schváleny do tzv. zásobníku. Zájemci o nové ekologické zdroje vytápění mohou tedy stále podávat své žádosti o finanční podporu, v současné chvíli je zásobník zaplněn zhruba do poloviny. Kraj předpokládá, že peníze na projekty těchto žadatelů by mohly být vypláceny již na podzim roku 2020.

 

Přehled počtu projektů a finančních částek v rámci kotlíkových dotací:

ProgramPočet podpořených projektů

(+ nepodpořené projekty)

Alokace v milionech korunTermín příjmu žádostí
Kotlíkové dotace I1328 (120)149.000.00001/2016 – 06/2017

 

Kotlíkové dotace II1308 (120)136.800.00010/2017 – 12/2018

 

Kotlíkové dotace III1194 podepsaných smluv (na cca 220 projektů se nedostane)139.000.00009/2019 – 11/2020

 

Tagy