weby pro nejsevernější čechy

Liberec nominuje profesora Berana na medaili „Děkujeme“

Město Liberec nominovalo na medaili „Děkujeme“, cenu Českého červeného kříže, profesora Jaroslava Berana z Technické univerzity v Liberci. Návrh podal primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Nominace se uzavírají 27. července.

Profesor Beran je vedoucí týmu, který vyvíjí novou technologii a stroj na výrobu plošné nanovlákenné struktury. A právě v době koronavirové pandemie na jaře letošního roku se výzkumnému týmu podařilo urychleně a s velkým nasazením zprovoznit nový laboratorní stroj na výrobu nanovlákenné vrstvy. Po úspěšném testování na záchyt virů a bakterií byl nově vyvinutý materiál využíván pro výrobu ochranných prostředků proti COVID19.

Nanovrstva, kterou na TUL produkujeme, je optimalizována na 50‒95% záchyt částic o velikosti virů. Její použití je ovšem jednorázové. Proto je výhodné používat látkovou roušku s kapsou, do které se opakovaně může vkládat filtr s nanovrstvou. Samostatnou bavlněnou roušku, která nemá takový účinný záchyt, lze snadno vyprat a opakovaně použít,“ vysvětluje profesor Beran.

Výroba probíhala ve dvousměnné provozu včetně víkendů a materiál sloužil pro potřeby obyvatel Libereckého kraje zejména v prvních týdnech pandemie, kdy byl velký nedostatek ochranných prostředků. Nové zařízení produkovalo denně v laboratorních podmínkách materiál  pro výrobu 6 000 nanoroušek nebo až 20 000  nanofiltrů.

Princip výroby tohoto materiálu spočívá v novém způsobu tvorby nanovláken zvlákňováním z polymerního roztoku pomocí střídavého elektrického zvlákňování (AC electrospinning) patentovaného TUL viz mezinárodní patentová přihláška. Tento nový způsob vykazuje odlišnou strukturu vyráběné nanovlákenné hmoty a vyšší produkční rychlost oproti stávající technologii výroby nanovláken využívající stejnosměrné elektrické pole (DC electrospinning).

Tento stroj umožňuje vývoj nových materiálů a produktů pro aplikace v oblasti hygieny, zdravotnictví a dále pak v technických aplikacích, například filtračních materiálech a potravinářských obalových materiálech. Nová linka zefektivní průmyslovou výrobu nanovláken, přinese zvýšení produktivity výroby plošných kompozitních nanovlákenných materiálů a umožní jejich rozšíření do dalších oblastí, kde jejich nasazení bránila především vysoká výrobní cena vyplývající z nižší produktivity a vysokých investičních nákladů. To povede k posílení udržitelnosti výroby těchto materiálů v ČR a rozšíření výroby strojů a linek s vyšší přidanou hodnotou,“ popisuje Jaroslav Beran.

Jaroslav Beran, prof. Ing. CSc.,se narodil v roce 1954 v Popradu. Na Technické univerzitě v Liberci pracuje na Fakultě strojní na katedře textilních a jednoúčelových strojů. Přednáší v navazujícím magisterském a v doktorandském studijním programu, vede bakalářské a diplomové práce, je školitelem doktorandů. V oblasti výzkumu se věnuje technologii a konstrukci strojů a linek na výrobu nanovlákenných struktur. Linka na výrobu jádrových nanovlákenných přízí získala zlatou medaili na MSV v Brně a byla v roce 2019 úspěšně vystavována na Světové výstavě textilních strojů ITMA v Barceloně. V současné době se věnuje výzkumu technologie a linky na výrobu plošné nanovlákenné struktury. Je autorem a spoluautorem řady patentů, které jsou udělovány v ČR i v zahraničí, např. USA, Čína, Japonsko, Rusko a Evropa.

 

Tagy