weby pro nejsevernější čechy

Rozkvetlé louky v příhraničním regionu

Dne 01. 06. 2020 byl zahájen německo-český projekt Rozkvetlé louky, který byl iniciován obcemi Brniště a Neukirch/Lausitz. S finanční podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko, mají v následujících 2 letech absolvovat zaměstnanci obcí, a také soukromí zájemci, školení a praxi, které se budou zabývat proměnou monotónních travních porostů v rozkvetlé louky. Cílem je, aby co nejvíce ploch v různých obcích, které se do projektu chtějí zapojit,  kvetlo a nebylo posekáno na anglický způsob.

Ve spolupráci s odborníky z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a z Centra ochrany přírody „OberlausitzerBergland“ v Neukirchu získají účastníci během seminářů odborné teoretické znalosti i praktické dovednosti v péči o tyto louky v souladu s ochranou přírody. V každé zapojené obci do sítě partnerství v průběhu dalších let rozkvetou louky s lučními květinami.

V uplynulých měsících vyjádřilo souhlas se zapojením do nové sítě spolupráce přes 20 obcí a 10 dalších obecně prospěšných spolků v příhraničním regionu. Hledáme i další zájemce o naše společné snažení.

Oficiální startovní výstřel padne v úterý, 15. 09. 2020, od 10.00 do 14.00 hod., a to v rámci úvodního semináře ve slavnostní stodole (Festscheune) rytířského statku Neukirch / Lausitz, Hauptstrasse 62. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Kromě dvou odborných příspěvků proběhne také exkurze na jednu z „kvetoucích luk“.

V neděli 20. 09. 2020 mohou všichni zájemci získat také další informace v rámci podzimních trhů v Neukirchu od 13.00-18.00 hod. v areálu Rytířského statku.

První praktický motivační workshop pro všechny zájemce proběhne následně 22. 9. 2020 na farních loukách ve Volfarticích a dále dne 11. 11. 2020 v Neukirchu. Pracovníci obcí a spolků při nich obdrží informace o výskytu druhů na loukách a důležité základní informace o přístupu k těmto lučním plochám a péči o ně.

Iniciátoři projektu si od realizace slibují, že lidé začnou své okolí vnímat jako místo, které je cenné i pro rostliny a zvířata – zvláště pro hmyz – a jejich (pře)žití. Projekt pro všechny zájemce vytvoří webovou a mobilní aplikaci, na níž bude pás rozkvetlých luk zobrazen s konkrétními informacemi o rostlinách, semenech, sekání a dalších jednoduchých opatřeních, kterými můžeme pomoci životnímu prostředí kolem nás. Doména této aplikace ponese jméno typické a krásné květiny „kohoutku lučního“, latinsky LYCHNIS.

Podle motta „nechť rozkvetou louky v příhraničí “ doufají partneři projektu, že přilákají další obce a další zájemce, kteří chtějí ve svých katastrech a regionech konkrétně přispět ke zlepšení životního prostředí.

Tagy