weby pro nejsevernější čechy

Tvoříme Děčín 2020 zná vítěze

Celkem 816 lidí se během října zúčastnilo hlasování o návrzích v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Děčín 2020. Z 24 podaných návrhů bude městem Děčín zrealizováno 19 návrhů. Jde o návrhy, které dostaly nejvíce hlasů a současně se společně vešly do částky pět milionů korun.

Nejúspěšnějším návrhem s počtem 415 bodů se stal projekt „Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině“, na druhém místě se umístil projekt „Zachraňme lesy“ s 405 body. Naopak zcela propadl Vajglovník – terč na vajgly, který skončil poslední.

Jednotlivé návrhy získaly kladné i záporné hlasy. Tyto hlasy byly navzájem odečteny a byl sestaven výsledkový žebříček. Na základě tohoto žebříčku jsou rozděleny finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů, až do vyčerpání přidělených finančních prostředků. Jak je uvedeno v pravidlech, že pokud finanční prostředky nedostačují na provedení následujícího návrhu v žebříčku, přeskočí ho následující návrh. Letos se proto stalo, že návrh „Park Jabloňová“ postoupil mezi vítězné projekty i přesto, že získal méně hlasů než jiné návrhy.

Nyní budou všechny vítězné návrhy předloženy radě města ke schválení, poté je začne město postupně budovat.

Další tři projekty Tvoříme Děčín byly dokončeny

Adopce dřevin

Ke konci října se lidé sešli v Šustrově aleji, aby zde vysázeli stromy, které si adoptovali. Vysázeno bylo čtyřicet dřevin s tím, že každá má svého majitele. Majitel musel zaplatit poplatek ve výši tisíc korun. U stromků jsou proto připevněny cedulky se jmény. Zájem byl veliký, dřeviny byly velmi rychle rozebrány zájemci.

Basketbalové koše pro Děčín

Po Děčíně bylo rozmístěno několik nových venkovních basketbalových košů. Opravy a doplnění košů se dočkalo hřiště Základní školy Dr. Miroslava Tyrše v ulici Vrchlického a hřiště Základní školy v Želenicích v ulici Školní. V přípravě jsou ještě další dvě místa, a to umístění basketbalových košů u dopravního hřiště v Liberecké ulici v Děčíně II a ve vnitrobloku v Zámecké ulici, který čekají komplexní úpravy.

Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku Pod Kvádrberkem

V současné době je jezírko čisté a město ho pravidelně udržuje. Byla vypracována studie, ze které plyne, že v současné době není potřeba jezírko odbahňovat, navíc je to z hlediska chráněných živočišných druhů nevhodné. Procento zabahnění se mění s výškou hladiny. V době sucha, kdy je nízký nebo se úplně zastavil přítok vody, hladina v jezírku klesá a poměr bahna k akumulaci se výrazně mění, zároveň dochází se sníženou hladinou ke zvýšenému prohřátí vody se všemi doprovodnými negativními vlivy (rozmnožení sinic, žabinec a další nežádoucí vegetace a organismů). U veřejnosti tento nevábný stav vody vede k přesvědčení, že je jezírko potřeba odbahnit.

 

Tagy