weby pro nejsevernější čechy

Havarijní stav uzavřel most na silnici III. třídy u obce Brniště

Mimořádná prohlídka silniční mostu mezi Brništěm a Velkým Valtinovem odhalila vyklonění jeho pravého křídla a opěr. Z tohoto důvodu je most uzavřen. Na železniční trati vedoucí pod ním je snížena rychlost na 30 km/hod. Kraj připravuje výběrové řízení na demolici a výstavbu nového objektu.

„Museli jsme jednat rychle. Výsledky z mimořádné prohlídky nebyly dobré, a tak nám nezbývalo než most uzavřít, abychom předešli nebezpečným situacím,“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Z hlediska bezpečnosti provozu bylo současně nařízeno snížení rychlosti vlaků nad železniční trati pod mostem na 30 km/h. V oblasti mostu jsou násypy i podloží velmi zvodnělé a pravé křídlo u mostní opěry je významně deformované.

„Stávající rychlost vlakových souprav na trati je tam velmi vysoká, dosahují až 80 kilometrů v hodině, a to, bohužel, neumožňuje v případě mimořádné situace žádnou možnost reakce ze strany strojvedoucího. Snížením rychlosti tak chceme předejít ještě většímu zhoršení stability mostu,“ dodal Sviták.

Krajská správa silnic Libereckého kraje připravuje demolici mostu a výstavbu nového. Stav a provedení stávající konstrukce jsou z dlouhodobého hlediska neudržitelné – most je nevhodně založen, spodní stavba je v havarijním stavu a nosná konstrukce vykazuje rovněž větší závady. „Smysluplná oprava, která zajistí požadovanou dlouhodobou životnost a bezpečnost, neexistuje,“ vysvětlil náměstek Jan Sviták.

Objízdná trasa povede po silnici II. třídy číslo 270 z Jablonného v Podještědí přes Luhov do Brniště (viz přiložená mapka).

Tagy