weby pro nejsevernější čechy

Chcete být dobrovolníkem v sociálních zařízeních? Nebo tam pomoc naopak potřebujete? Obraťte se na liberecký Český červený kříž

Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec (OS ČČK) nabízí v době koronavirové pandemie pomoc sociálním zařízením. OS ČČK také eviduje zájemce z řad dobrovolníků, kteří v těchto zařízeních chtějí pomáhat.

Pracovní skupina Českého červeného kříže bude třídit a evidovat veškeré požadavky na výpomoc dobrovolníků. Následně s žadateli projedná umístění těchto pracovníků a bude požadovat zpětnou vazbu o jejich činnosti. Všechny získané kontakty podléhají zákonu o ochraně osobních údajů. Veškeré požadavky nechť sociální zařízení v Libereckém kraji (bez ohledu na vlastníka) posílají na centrální e-mail: stab@cck-liberec.cz

Požadavek by měl obsahovat tyto základní informace, které budou jednotlivá zařízení denně aktualizovat a hlásit též nástup dobrovolníků:

– název zařízení:

– adresa zařízení:

– kontaktní osoba, telefon, e-mail:

– počet požadovaných dobrovolníků:

– představa o pracovní náplni:

– časová potřeba:

– termín nástupu:

– urgence: nízká/střední/vysoká/extrémní

– přímá práce s Covid+: ano/ne

– odměna na DPP: ano/ne (v jaké výši)

– bezplatné ubytování: ano/ne

– bezplatná strava ano/ne

– nutnost očkování typu B: ano/ne

Kdo má zájem o činnost dobrovolníka, ať se přihlásí online skrze níže uvedený odkaz na stránkách:

http://cck-liberec.cz/registrace-dobrovolniku-podzim-2020/

nebo

https://forms.gle/EoHMxzJQEMPiJHCG8

Za vaši pomoc Liberecký kraj ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec velmi děkuje.

Tagy